Libra

>

Libra

Bazat e Logopedisë Klinike, Dr.Sc. Mulaim Kaqka dhe Dr.Sc. Ana Poposka

Sëmundjet Mykotike të Lëkurës, Dr.Laura Pajaziti Dr.Sci