Programet Bachelor

Programet Bachelor

BSc.

Heimerer prepares students with the transformative experience and to be well-rounded leaders who make a positive impact on the world.

0

Programe te akredituara nga EVALAG

0 %

Alumni të punësuar

0 +

Student Exchange

Kriteret për pranim

Provimi pranues

Pyetjet e testit/provimit pranues janë të formuluara nga librat e shkollës së mesme të lëndëve: Biologji dhe Gjuhë Shqipe

Dokumentet që duhen të dorëzohen për regjistrim

academic-image-01

Programet e PIK

Programi PIK është një program i iniciuar nga Kolegji Heimerer që ju shoqëron përgjatë rrugës për në Gjermani.Ne përgadisim të gjithë studentët e interesuar për një karrierë në infermieri në Gjermani..

Shkolla Verore

Shkolla Verore e Kolegjit Heimerer është dizajnuar për t’u siguruar pjesëmarrësve aftësitë adekuate për të kthyer problemet e botës reale në pyetje për hulumtime shkencore. Qëllimi kryesor i shkollës verore është të ofrojë njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë e nevojshme në mënyrë që të zhvillojë kreativitetin dhe inovacionin e pjesëmarrësve dhe t’i nxitë ata të fokusohen në një temë të veçantë në lidhje me kujdesin shëndetësor..

Zyra për Zhvillim të Karrierës

Zyra për Zhvillim të Karrierës i jep mundësinë të gjithë studentëve të KH të mbështeten përgjatë gjithë viteve të studimit nga profesionistë të fushës së karrierës, duke siguruar zhvillimin e tyre personal dhe profesional...

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!