Author: Kolegji Heimerer

OMK WEB
Read more
KarrieraLajme

Konferenca e 15-të Ndërkombëtare e Shkencave Shëndetësore – Akredituar nga OMK!

Web
Read more
KarrieraLajme

𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐊𝐀𝟏𝟎𝟕 𝐄𝐑𝐀𝐒𝐌𝐔𝐒+

Kolegji Heimerer pjesë e Panairit të 24-të të Librit.
Read more
HulumtimeKarriera

Kolegji Heimerer pjesë e Panairit të 24-të të Librit

Day 5
Read more
KarrieraLajme

Day 5 is the wrap-up of the Summer School!

Day 4
Read more
KarrieraLajme

Social Impact through Digitalization! Day 4

Day 3
Read more
KarrieraLajme

Data Analytics for Social Impact! Day 3

web
Read more
KarrieraLajme

Innovation in Digital Health! Day 2

Web-02
Read more
KarrieraLajme

Studentët e programit BSc. Psikologji dhe MSc. Psikologji Klinike në Kolegjin Heimerer, morën pjesë në një cikël trajnimesh

Post-01
Read more
HulumtimeLajme

Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Psikologjike publikon artikullin me titullin: Migrimi dhe Pakuptimësia Hulumtim Kualitativ tek Migrantët Kosovarë në Gjermani dhe Zvicër

Day 1-Aktivitetet
Read more
BursaHulumtime

International Summer School is just around the corner!

Students Thumbnail
Read more
BursaHulumtime

𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐊𝐀𝟏𝟎𝟕 𝐄𝐑𝐀𝐒𝐌𝐔𝐒+

Staff Thumbnail
Read more
BursaHulumtime

𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐭𝐚𝐟𝐟 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐊𝐀𝟏𝟎𝟕 𝐄𝐑𝐀𝐒𝐌𝐔𝐒+

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!