Misioni dhe Vizioni

DREJT TË ARDHMES

Robotët Pepper, të projektit Innovation, Care and Robots

Rreth nesh

Misioni dhe
Vizioni

MISIONI
Misioni i Kolegjit Heimerer është t'u ofrojë profesionistëve të ardhshëm aftësitë e avancuara të nevojshme për ofrimin e shërbimeve shëndetësore, në interes të individëve dhe shoqërisë. Për të ofruar programe studimi cilësore dhe aplikative, të orientuara drejt standardeve ndërkombëtare, nevojave të shoqërisë dhe tregut të punës, Kolegji Heimerer ofron arsim cilësor përmes hulumtimit të bazuar në evidencë, bashkëpunimit ndërkombëtar, mësimdhënësve të kualifikuar dhe metodave moderne dhe inovative të mësimdhënies.

VIZIONI
Vizioni i institucionit tonë është të njihet si një lider kombëtar dhe rajonal në edukimin e kujdesit shëndetësor përmes përsosmërisë dhe inovacionit në mësimdhënie dhe shërbime.

VLERAT
Shërbimi ndaj shëndetit të njerëzimit duke punuar aktivisht me komunitetin, shtetin, dhe duke ndarë përvojat me rajonin dhe botën. Mendësia e bashkë - krijimit përmes ndarjes së përgjegjësive dhe sukseseve. Planifikimi përtej së tashmes në aspekt kohor dhe hapësinor.

PËRPARËSITË E TË QENIT PJESË E KOLEGJIT HEIMERER

Kolegji Heimerer në vazhdimësi përfshihet në projekte ndërkombëtare që kanë për qëllim hulumtimin dhe ngritjen e kapaciteteve rajonale në fushën e shëndetësisë. Studentët kanë mundësi të kyçen në këto projekte për punë praktike dhe avancim akademik.
 
Kolegji Heimerer është pjesë e familjes së kolegjeve Heimerer në Gjermani. Bashkëpunimet e ndërsjella mundësojnë shkëmbim studentësh mes kolegjeve dhe bashkëpunime grupore ndërkombëtare.
 
Kolegji Heimerer bashkëpunon ngushtë me klinika vendore dhe ndërkombëtare. Studentët kanë mundësi që ta kryejnë punën praktike profesionale gjatë studimeve duke u punësuar në institucione shëndetësore jashtë vendit përmes Programit Internacional të Karrierës (PIK).

NJË FAMILJE E MADHE GJERMANE

Familja e Friedrich Heimerer

Petrit Beqiri

CEO dhe bashkëthemelues i Kolegjit Heimerer në Kosovë

Që nga themelimi i saj në 1980 nga Friedrich Heimerer, Heimerer Schule ka ofruar një gamë të gjerë të trajnimeve profesionale. Përmes përvojës praktike si instrument edukativo-arsimor, Heimerer Schule ka qëllim të ofrojë një arsimim që formëson profesionistë të përgjegjshëm dhe cilësor.

Duke parë nevojën për profesionistë dhe menaxherë shëndetësor kompetent në Kosovë, Heimerer Schule themeloi Kolegjin Heimerer në vitin 2010 në Prishtinë. Që atëherë, partneriteti midis dy shkollave ka qenë një udhëtim i suksesshëm.

Kolegji Heimerer në Kosovë vazhdon të nxisë një ndjenjë të përgjegjësisë sociale dhe profesionalizmit në studentët e tij ashtu siç ka bërë që nga fillimi institucioni themelues, Heimerer Schule.

Për më shumë informacion rreth Heimerer Schule, klikoni këtu.
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!