Hulumtimet

HULUMTIME TË CILËSISË SË LARTË

Profesor Kacka duke nënshkruar librin e tij për një studente

MULJAIM KACKA

Dekan i Shkencave Shëndetësore Terapeutike

Hulumtimet tona janë të cilësisë së lartë dhe synojnë të kontribojnë në përmirësimin e mirëqenies individuale dhe kualitetin e shërbimeve shëndetësore në përgjithësi. Kolegji Heimerer ka krijuar një reputacion për hulumtime të shkëlqyera akademike në disiplina të ndryshme brenda fushës së kujdesit shëndetësor. Përkushtimi dhe përpjekja që kemi vënë në hulumtime dhe trajnime reflekton kujdesin tonë për komunitetin kosovar dhe më gjerë. Grupi i hulumtuesve në Heimerer, duke përfshirë studentët dhe stafin akademik, i qaset hulumtimeve me një gjë në mendje: të trajtojë çështjet dhe sfidat e botës reale që shqetësojnë komunitetin tonë.

NDËRLIDHJA E TEORISË ME PRAKTIKË

Vizitë studimore në Universitetin Halle të Gjermanisë

ILIR HOXHA

Prorektor për Hulumtime dhe Cilësi

Ilir Hoxha është një ndër specialistët më të dalluar të shëndetit publik në Kosovë. Ekspertiza e tij është e fokusuar në rolin e faktorëve të sistemeve shëndetësore në ofrimin e kujdesit shëndetësor. Që nga viti 2002, Iliri është përfshirë në punë këshilluese dhe kërkimore në mbështetje të politikave shëndetësore dhe zbatimit të saj në Kosovë. Ai është i interesuar në mjekësinë parandaluese dhe zhvillimin e modeleve të parashikimit të rrezikut të sëmundjeve. Iliri është mjek i diplomuar nga Universiteti i Prishtinës. Titullin master i shkencës në Menaxhimin e Sistemeve Shëndetësore e ka marrë nga Shkolla e Higjienës dhe Mjekësisë Tropikale në Londër, kurse doktoraturën e ka përfunduar në programin e Shëndetin Publik në Universitetin e Bernës. Ai ka kryer rezidencën në shëndetësi publike në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës dhe gjithashtu ka qenë hulumtues përmes programit Fulbright në Institutin Dartmouth për Politika Shëndetësore dhe Praktikë Klinike. Është autor i dhjetëra punimeve shkencore të publikuara në revista shkencore me impakt faktor dhe gjithashtu në media ndërkombëtare.

Librat

bazatlogopediseklinike

Bazat e Logopedisë Klinike

Prof. Dr. Sc. Muljaim Kacka
Prof. Dr. Sc. Ana Poposka​
bazatergoterapise

Bazat e Ergoterapisë Klinike

EDICIONI II
semundjetmykotikelekures

Sëmundjet Mykotike të Lëkurës

Dr. Laura Pajaziti Dr. Sci
testiartikulimit

Testi i Artikulimit

Prof. Dr. Sc. Muljaim Kacka
Prof. Dr. Sc. Ana Poposka​
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!