Category: Karriera

Day 5
Read more
KarrieraLajme

Day 5 is the wrap-up of the Summer School!

Day 4
Read more
KarrieraLajme

Social Impact through Digitalization! Day 4

Day 3
Read more
KarrieraLajme

Data Analytics for Social Impact! Day 3

web
Read more
KarrieraLajme

Innovation in Digital Health! Day 2

web
Read more
KarrieraLajme

Get ready for a summer packed with learning, collaboration and inspiration!🚀

Web-02
Read more
KarrieraLajme

Studentët e programit BSc. Psikologji dhe MSc. Psikologji Klinike në Kolegjin Heimerer, morën pjesë në një cikël trajnimesh

Day 1-Aktivitetet
Read more
BursaHulumtime

International Summer School is just around the corner!

Students Thumbnail
Read more
BursaHulumtime

𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐊𝐀𝟏𝟎𝟕 𝐄𝐑𝐀𝐒𝐌𝐔𝐒+

Staff Thumbnail
Read more
BursaHulumtime

𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐭𝐚𝐟𝐟 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐊𝐀𝟏𝟎𝟕 𝐄𝐑𝐀𝐒𝐌𝐔𝐒+

Thumbnail
Read more
HulumtimeKarriera

Java e Shëndetit mendor 13-19 Maj

Na ishte nje here
Read more
HulumtimeKarriera

Me 8 Maj, Kolegji Heimerer mirepret diskutime rreth profesionit të infermierisë në Kosovë

Web Format
Read more
HulumtimeKarriera

Kolegji Heimerer mbanë trajnim më temën “Kujdesi Afatgjatë dhe Planifikimi i Kujdesit të Personalizuar”

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!