Day 5 is the wrap-up of the Summer School!

Day 5
KarrieraLajmeStorje suksesi

Day 5 is the wrap-up of the Summer School!

Dita 5 shënon përfundimin e Shkollës Verore! Do ta fillojmë me një vizitë në Solaborate. Më pas, do të kemi një sesion prezantimi posterash, ku pjesëmarrësit mund të shfaqin projektet e tyre dhe të prezantojnë idetë për zgjidhje digjitale. Do të marrim pjesë edhe në një diskutim të hapur mbi ‘Digjitalizimin në Shëndetësi dhe Implikimet e Tij Sociale’.

 

Dita përfundon me një ceremoni mbyllëse dhe ndarjen e çmimeve. Për të festuar, do të kemi një aktivitet social me kokteje dhe ushqime tradicionale. Le ta përfundojmë së bashku këtë udhëtim të mrekullueshëm! 🚀🎉💻

 

#inovacion #shëndetësidigjitale #shkollaverore

– – – – – – – –

Day 5 is the wrap-up of the Summer School! We’ll start with a visit to Solaborate, followed by a visit to the Innovation Center Kosovo. Next, we’ll have a poster presentation session where participants can showcase their projects and pitch digital solution ideas. We’ll also engage in an open discussion on ‘Digitalization in Healthcare and Its Social Implications’.

 

The day concludes with a memorable closing ceremony and awards presentation. To celebrate, we’ll enjoy a social activity featuring cocktails and traditional food. Let’s wrap up this incredible journey together! 🚀🎉💻


#innovation #digitalhealth #summerschool

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!