/ProgrametBachelor
PROGRAMET BACHELOR
BSc INFERMIERI
Programi i infermierisë ofron një përgatitje akademike që i trajnon studentët për një jetë si infermier të kualifikuar.
BSc SHSHT ERGOTERAPI
Programi i ergoterapisë aftëson studentët për trajtimin e aftësive të kufizuara, duke mundësuar reduktimin e tyre me anë të angazhimit praktik.
BSc FIZIOTERAPI
Programi i fizioterapisë, së shpejti në Kolegjin Heimerer! Për më shumë informata mos hezitoni të na kontaktoni.
BSc SHSHT LOGOPEDI
Programi i logopedisë përgatitë studentët për praktikë profesionale si logopedë.
BSc SHSHD TEKNIK LABORATORI
Programi i teknik laboratorit përgatitë studentët për shërbime profesionale në çdo laborator bashkëkohor, institucione shëndetësore të nivelit primarë, sekondar dhe terciar, laboratore të institucioneve edukative etj.
BSc PPSH FUSHA PROFESIONALE INFERMIERI
Programi PPSH në fushën profesionale infermieri ofron përgatitje në dhënien e shërbimeve pedagogjike në fushën e infermierisë apo shëndetësisë.

Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri,
(Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës

+ (383) 49 947 612

+ (383) 49 947 343

info@kolegji-heimerer.eu