1 1 Shërbimet Online – Kolegji Heimerer

Shërbimet Online

SIMS

Mirë se vini në SIMS Sistemin Online


Udhëzim për Sims

Këtu mund të shihni ​udhëzimin për SIMS

​” ​

Moodle

Programi më i populizuar për e-learning


Udhëzim për Moodle

Këtu mund të shihni  ​udhëzimin për Moodle


E-Biblioteka

e-Biblioteka e Kolegjit Heimerer

(shfrytëzohet vetëm brenda kolegjit Heimerer)

Apliko Online

Bëhu pjesë e shëndetësisë moderne botërore!


Udhëzimin për posten elektronike

Këtu mund të shihni  ​udhëzimin për email!


 

Departamenti i Teknologjisë Informative

Teknologjia informative është një nga konceptet më të rëndësishme në sektorin edukimit, jo vetëm në kuptimin e zhvillimit të shërbimeve dhe produkteve të reja për studentët.


Misioni dhe Përgjegjësitë

 Misioni i Departamentit të TI-së është që t’i ofrojë institucionit zgjidhje dhe shërbime teknologjike dhe të udhëheqë zhvillimin e sistemit edukativ në mënyrë efektive dhe të sigurtë.

Përgjegjësitë kryesore janë:

Mirëmbajtja e sistemit informativ të Kolegji Heimerer, të azhurnuar me ndryshimet e përshtatshme teknologjike. Me këtë qëllim, edhe stafi/studenti duhet t’i përcjellë vazhdimisht zhvillimet e fundit teknologjike në sektorin e TI-së.

Për sistemin informativ të Kolegji Heimererës rëndësi jetike ka siguria e nivelit të lartë. Për këtë arsye, e gjithë infrastruktura e Kolegji Heimererës, përfshirë edhe rrjetat, janë në monitorim dhe kontrollim të vazhdueshëm nga ana e stafit. Përveç sigurisë së rrjetit, nëpërmjet monitorimit mundësohet edhe siguria fizike e pajisjeve të TI-së.

Çasjet në sistemin Kolegji Heimerer; qasjet përbrenda rrjetit dhe qasjet nga largësia janë të autorizara dhe të menaxhuara nga Departamenti i TI-së. Ato u jepen personave përkatës me qëllim të kryerjes së detyrave të caktuara në mënyrë të sigurtë. Tentimet për qasje të pa-autorizuara refuzohen automatikisht.

Çasja në internet është e rregulluar në bazë të kategorisë së faqeve. Sistemi i filtrimit të web-it parandalon qasjen e përdoruesve në faqe të dëmshme dhe të padëshiruara.

Në aspektin e ruajtjes dhe fshehtësisë së të dhënave, sërish Departamenti i TI-së është përgjegjës për marrjen e aksioneve të duhura në pajtim me politikën e Kolegji Heimererës për të ofruar sigurinë e duhur për të dhënat e të përdoruesve të sistemit Kolegji Heimerer.

Departamenti i TI-së udhëheq me projektet në sistemin informativ të Kolegji Heimererës. Kërkesat e departamenteve tjera për projekte të ndryshme planifikohen nga ana e Menaxherit të Departamentit të TI-së dhe Bordi Ekzekutiv i Kolegji Heimererës dhe realizohen nga stafi i TI-së.

Departamenti i TI-së është përgjegjës për mirëmbajtjen e sistemit dhe zgjidhjen e problemeve me të cilat ndeshen përdoruesit e sistemit.

 

Shërbime të Veçanta


Mirë se vini në Sistemin Online SIMS

Ju mund të kyqeni këtu për paraqitjen e provimeve në SIMS online

Këtu mund të shihni në detaje se si bëhet paraqitja e provimeve përmes SIMS

Këtu mund të shihni në detaje se si bëhet paraqitja e provimeve përmes SIMS në Kolegjin Heimerer

Këtu mund të shihni në detaje për SIMS

 

Këtu mund të shihni në detaje se si bëhet paraqitja e provimeve përmes SIMS në Kolegjin Heimerer

Këtu mund të shihni në detaje për Moodle

 

Këtu mund të shihni në detaje se si bëhet paraqitja e provimeve përmes SIMS në Kolegjin Heimerer

Biblioteka dhe Kabineti i Kompjuterëve në Kolegjin Heimerer janë të hapur çdo ditë pune, nga ora 9:00 deri në ora 17:00.

Biblioteka dhe Kabineti ndodhen në hyrjen C, kati i IV-të.

E-Bibloteka

e-Biblioteka e Kolegjit Heimerer

(* shfrytëzohet vetem mbrenda kolegjit heimerer)

E-Bibloteka

e-Biblioteka e Kolegjit Heimerer

(* shfryzohet vetëm brenda Kolegjit Heimerer)

 

 

 

– Ekipi –

 

Udhëheqës i Departamentit të Teknologjisë InformatikeUdhëheqës i Teknologjisë Informative
(Head of IT)

 

Ertan Iliyaz lindur në Prishtinë, Kosovë. Ka kryer Studimet në Fakultetin e Shkencave Teknike në departamentin e Teknologjisë Kompjuterike dhe Programim në Universtitetin e Istanbul’it (Istanbul University). Në sektorin e TI, ka përvojë mbi nëntë (9) vite rreth shërbimeve të teknologjisë së infrastrukturës tek kompanitë me madhësisë të vogla,  të mesme dhe të mëdha . Aktualisht pozita e tij është udhëheqës i TI në Kolegjin Heimerer.​

 

Analist i Sistemit administrator & infrastruktures se rjetitAnalist i Sistemit administrator dhe Infrastrukturës së rrjetit (System Administration & Network Infrastructure Analyst )

 Dardan Beqiri, ka lindur më 23.10.1993, në Runik. Është student i Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Në sektorin e TI, ka përvojë mbi shtate (8) vite në sherbimeve teknologjise se infrastruktures tek kompanite me madhësisë te vogla dhe te mesme. Në kolegj është i angazhuar në departamentin e IT-së, në pozitën: Server, Network & Telecominucation Admin. Ka përgjegjësi 2’nd dhe 3’rd level support, eshte pergjegjes per krijimin e shërbimeve të reja, menagjon Databazat, menagjon rrjetin, ka krijuar dhe menaxhon Active-Directory, Unix & Microsoft servers, VOIP, Backup-Solutions, zgjedhje për virtualizim, Datacenter Setup & Support.

 

Mbeshtetje & Analisti tryezes per sherbimeMbështetës dhe Analist i tryezës për shërbime
(PC Support & Service Desk Analyst)

Artan Mehmeti, ka lindur më 01.12.1994, në Vushtrri. Është student i Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Ka trajnime të shumta në fushën e teknologjisë informative. Është një ndër radio-operatorët e parë të licensuar nga IARU, si dhe bashkë-themelues i Radio-klubit të FIEK. Në kolegj është i angazhuar në departamentin e IT, në pozitën e Helpdesk and Support Analyst. Ka përgjegjësi në mbështetjen teknike të Stafit Administrativ si dhe në përkujdesjen e paisjeve teknike të profesorëve gjatë ligjëratave.​

 

 

 

 

Mbeshtetje & Analisti tryezes per sherbimeMbështetës dhe Analist i tryezës për shërbime
(PC Support & Service Desk Analyst)

Besim Canolli i lindur në Prishtinë, Republika e Kosovë. Aktualisht student në Universitetin ePrishtinës “Hasan Prishtina”. Me përvoje pune mbi 18 vjeqare po ashtu në Universitetin e Prishtinës gjegjësishtë në Fakultetin e Mjekësisë. Në Fakultetin e Mjekësisë ka ushtruar disa pozita të ndryshme, ndër më kryesore është puna në zyrëne TI-së, ka përvojë mbi pesëmbëdjet vjeqare në shërbime të teknologjisë së informacionit. Aktualisht i angazhuar në pozitën “Mbështetje & Analizë për shërbime të TI-së” në institucionit e arsimit të lartë “Kolegji Heimerer”.​

 

 

 

 

 

Praktikante në Departamentin e IT-së
(IT Department Intern)

Arlinda Canolli aktualisht vijon studimet në Kolegjin Heimerer në departamentin e shkencave terapeutike, profili Ergoterapi. Arlinda përfundoi shkollimin e mesëm në Gjimnazin “Sami Frashëri” në profilin Shkenca Natyrore. Edhe pse sapo ka filluar studimet Arlinda nuk ndalet së punuari në edhe në kauza të tjera, këtë e dëshmon fakti se tashmë është edhe vullnetare në shoqatën Down Syndrome Kosova dhe ka marrë pjesë në shumë aktivitete bamirësie. Karrakteristikë e Arlindës është se flet disa gjuhë të huaja ku përfshihet Gjermanishtja,Anglishtja dhe Frëngjishtja. Përveç këtyre Arlinda ka filluar të angazhohet edhe si praktikante në departamentin e IT-së ku pret të përfitojë njohuri të reja dhe të zhvillojë etikën e saj të punës.