Orari – Kalendari

Kolegji Heimerer

Kalendari – Orari i ligjeratave

Orari i Ligjëratave për Programin Infermieri

Orari i Ligjëratave për Programin SHSHT_Logopedi

Orari i Ligjëratave për Programin SHSHT_Ergoterapi

Orari i Ligjëratave për Programin SHSHD Teknik Laboratori

 

Orari i Ligjëratave për Programin Pedagogji Profesionale në Shënetësi/Fusha Profesionale Infermieri

Orari i Ligjëratave për Programin Master_Menaxhimi i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore

  • Viti i parë_Semestri i parë
  • Viti i dytë_Semestri i tretë

Orari i Ligjëratave për Programi Arsimi dhe Karriera

 

Planifikimi Sallave Kolegji Heimerer