Stafi për Programin Gjermano Kosovar për Arsim dhe Karrierë

Stafi

Programi Gjermano Kosovar për Arsim dhe Karrierë i Kolegjit Heimerer udhëhiqet dhe realizohet nga një grup bashkëpunëtorësh specialistë nga fusha e infermierisë dhe specialistë nga fusha e gj.gjermane.

Udhëheqëse e Programit Gjermano Kosovar për Arsim dhe Karrierë

Mësimdhënëse e Gjuhës Gjermane

Albulena Shala Çela, BSc

albulena.cela@kolegji-heimerer.eu
Albulenë Shala – Çela BSc. në Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

Albulenë Shala-Çela lindur me 26.08.1987 ka mbaruar studimet në Universitetin e Prishtinës për Gjuhë dhe Letërsi  Gjermane, ajo tani është duke ndjekur studimet për Gjuhë Angleze në Fakultetin e Edukimit.

Albulena ka përvojë në mësimdhënie. Ajo ka punuar deri në qershor të vitit 2015 në Gjimnazin e Drenasit. Ajo poashtu ka përvojë të madhe në përkthimin e dokumenteve të ndryshme.  Prej tetorit 2016 Albulena është e punësuar si mësimdhënse e gjuhës gjermane në Kolegjin Heimerer, në Prishtinë dhe është zyrtare në Programin e Arsimit dhe Karrierës.