Publikimet në revista shkencore

1.Prorektori për mësim në Kolegjin Heimerer, së bashku me studentët e Pedagogjisë Profesionale në Shëndetësi/Fusha Profesionale Infermieri në Kolegjin Heimerer, Albulena Lecaj, Blerton Jakupi, Arta Sejdiu, Donjeta Metushi dhe Shukrije Miftari prezantuan punimin me temën “Parenting Styles: Interaction With Hyperactivity” në Konferencën e 12-të Ndërkombëtarë për Shkenca Sociale e cila u mbajt në Amsterdam me datat 19 dhe 20 maj 2017.

http://journals.euser.org/files/articles/ejser_may_august_17_nr_2/Florim.pdf

2. Studentët e Programit Pedagogji Profesionale në Shëndetësi/Fusha Profesionale Infermieri, Arian Musliu, Blerta Berisha, Arjeta Musaj, Djellon Peci dhe Diellza Latifi prezantuan punimin “Ndikimi i muzikës në kujtesë” në Konferencën e 12-të Ndërkombëtarë për Shkenca Sociale e cila u mbajt në Amsterdam me datat 19 dhe 20 maj 2017.

http://journals.euser.org/index.php/ejser/article/view/2431