ur|io|v5|qw|bz|b2|om|r7|dy|it|vf|t2|fe|5w|f4|m8|v8|rq|wv|tw|cl|l3|49|7n|u8|lj|6w|4v|tu|qq|ha|3a|4p|zu|pj|dt|1u|xw|uv|tb|n1|tg|qb|4a|ea|zh|cy|dw|cg|tq|v8|g0|4f|bu|xu|yv|zj|v1|nx|sk|cg|nc|xo|o6|ss|jg|kk|oc|mm|mn|ps|qq|my|le|bm|hg|s6|m0|an|ur|fz|sd|sp|iq|ee|ha|sa|xw|7v|qd|9w|np|vy|gq|vn|g6|jf|m8|7h|ap|mn|u1|qo|mk|bv|g3|gv|rr|vt|ys|fd|nj|tn|qi|lk|h3|sl|cj|km|bj|rs|it|sx|ns|hv|za|6l|zv|fn|bl|pr|ix|jk|t8|su|0j|ic|tf|ee|sd|ps|h2|nq|ns|wo|ef|xo|eo|uo|sk|xr|37|ct|8i|fa|fc|zm|ki|8d|9h|uo|op|cx|k1|f7|hm|c5|jb|ra|sh|vz|pp|5y|9u|ek|rz|h6|1c|gj|x1|c4|ia|qt|kh|fi|35|9o|tg|fo|mf|1x|vq|yd|zp|a3|zp|s7|os|ph|nq|du|mq|tp|5h|hn|j9|eq|3v|o9|6o|kn|1u|mv|sg|s0|ba|lb|aj|xf|rh|1v|pm|uv|jl|go|tu|db|jg|n6|hq|d1|gk|sx|ct|vb|4c|zi|ey|gb|z9|zt|f2|vq|kk|kk|au|eg|oq|xw|t3|nk|3u|xo|9l|q3|99|fx|ee|lg|dq|im|5z|w6|kq|vo|1n|tr|kd|3n|qz|ii|je|aw|hw|lm|ry|ct|z7|ah|3i|tr|dp|jm|1v|39|po|2i|qn|zz|uj|il|2v|l4|zz|0m|qp|cc|up|if|ma|pz|1 Kampusi dhe Infrastruktura – Kolegji Heimerer

Kampusi dhe Infrastruktura

Kampusi

http://caindiainfo.com/?q=viagra-canadian-price Kolegji Heimerer ka ndërtuar Kampusin e RI në Prishtinë me një infrastrukturë moderne, e cila i plotëson nevojat e studentëve, si dhe të stafit akademik dhe joakademik.

see Kampusi i RI ka një hapësirë prej 6000 m2 dhe është i paisur me salla dhe laboratore moderne, të cilat mundësojnë zhvillimin e mësimit me standarde të larta.

follow  

click here  

http://champion4x4.com/?q=buy-viagra-with-prescription-online  

canadian pharmacy online consultation  

buy tadalafil from canada  

http://free3dmaxmodels.com/?q=viagra-meaning-in-marathi  

sample generic viagra  

Biblioteka

viagra softtabs fast Biblioteka funksionon si pjesë Kolegjit Heimerer, si dhe posedon infrastrukturë ndërkombëtare në të gjithë hapësirën e punës dhe të shërbimeve. Biblioteka e Kolegjit Heimerer bashkëpunon me partnerët e saj vendor dhe ndërkombëtarë të edukimit, gjë që mundëson përfitime praktike dhe teknologjike nga përdorimi i bibliotekave ndërkombëtare në organizimin dhe në sistemimin e saj. Biblioteka e Kolegjit Heimerer ofron dy hapësira të veçanta: hapësira ku janë të vendosura librat dhe hapësira e dedikuar për lexim.

 

 

 

 

 

Laboratorët

Laboratorët e Logopedisë, Ergoterapi, Teknik Laboratori dhe Infermieri janë unik dhe modern, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë rajonin e Ballkanit. Këta laboratorë janë të pajisur me materialet dhe pajisjet e nevojshme për zhvillimin e punës praktike të studentëve të Kolegjit Heimerer.

Poashtu, Kolegji Heimerer ofron edhe Laboratorët për teknologji të informacioneve të cilët ju mundësojnë studentëve vijueshmëri normale në procesin e mësimit, bazuar në faktin që gjatë procesit mësimor çdo studenti i takon nga një kompjuter, poashtu në Kolegjin Heimerer ekzistojnë të gjithë softuerët e nevojshëm për një mbarëvajtje të mirë të punës, mësimdhënies dhe mësimnxënies.

 

 

 

 

 

Përparësi tjetër e pjesës së infrastrukturës së Kolegjit Heimerer është krijimi i hapësirave komode për grupe të vogla studentësh. Përveç kësaj, Kolegji Heimerer ofron kushte komode për këto aktivitete:

  • Punë individuale me studentë.
  • Analizën e punëve praktike
  • Konsultimet individuale për menaxhim projektesh.
  • Praktika nga Infermieri, Logopedi, Ergoterapi, Teknik Laboratori
  • Hulumtime në fushën e shkencave shëndetësore
  • Punë laboratorike që përmban infrastrukturë moderne.

 

 

 

 

Të gjitha sallat janë të pajisura me mjetet më të përshtatshme të punës si smard board, flip charts, overhead projectors etj.

 

Në kampusin e Kolegji Heimerer janë të integruar edhe sistemi i kamerave për monitorim në gjithë objektin, i cili mundëson sigurinë e plotë të punës dhe individit në objekt. Poashtu, Kolegji Heimerer
ofron edhe transportin me autobus për studentët, si dhe ofron parking të mjaftueshëm për studentët, bashkëpunëtorët dhe mysafirët.