Prorektori për Hulumtime dhe Cilësi

Zyra për Hulumtime dhe Cilësi

Zyra për Hulumtime dhe Cilësi ka për mision të zhvillojmë aftësitë hulumtuese dhe komunikuese të studentëve. Duke mbështetur idetë hulumtuese të studentëve dhe realizimin e tyre, ne synojmë ndërlidhjen e pjesës teorike në praktikë.  Kjo zyrë është në bashkëpunim të ngushtë me këshillin akademik, koordinatorin e programeve studimore, dhe punëtorët shkencorë me qëllim që të identifikoj nevojat e institucionit për hulumtim dhe të vijë në përfundime për orientimet hulumtuese që duhet të ketë institucioni. Gjithashtu,  luan rol të rëndësishëm në mbështetjen e punëtorëve shkencorë dhe studentëve në orientimin dhe procesin e mësimit të aktiviteteve hulumtuese. Tashmë strategjia e re e Zyrës për Hulumtim mëton që të realizojë për çdo semestër të paktën një hulumtim që është relevant për programet studimore që i ofron institucioni ynë.

Institucioni ynë synon që të ofrojë studime cilësore në shkencat shëndetësore. Për të garantuar cilësi në institucionin tonë në vazhdimësi vlerësohet performanca e mësimdhënësve dhe stafit mbështetës, si dhe njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat e studentëve. Kjo detyrë i takon Zyrës për Cilësi.
Vlerësimi i aspekteve të cilësisë në institucionin tonë, mbështetet në filozofinë e Menaxhimit Total të Kualitetit (Total Quality Management). Përpjekja e Zyrës për Cilësi është që të vlerësohen të gjitha aspektet e rëndësishme që influencojnë të mësuarit e studentëve nga persepktiva të ndryshme. Duke qenë se në filozofinë e institucionit tonë, studenti është në qendër, janë pikërisht studentët burimi kryesor i vlerësimit të performancës së mësimdhënësve dhe stafit mbështetës.
Në bazë të rezultateve të vlerësimit, për mësimdhënësit dhe stafin mbështetës ofrohen etrajnime dhe edukim i vazhdueshëm.

Prorektori për Hulumtime dhe Cilësi

PhD.Fitim Uka

Fitim.uka@kolegji-heimerer.eu

Prof. Fitim Uka është Prorektor për Hulumtime dhe Cilësi dhe ligjërues në Kolegjin Heimerer. Ai ka përfunduar studimet bazike për psikologji në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës dhe studimet master në Universitetin Ludwig Maximilian të Mynihut. Duke qenë i dalluar për performancën e tij akademike, ai është angazhuar në universitetin Ludwig Maximilian si tutor/asistent për lëndët “Statistikë” dhe “Metodat e avancuara të Hulumtimit Shkencor”. Prof. Uka ka vazhduar studimet e tij të doktoratës në Universitetin e Freiburgut në Gjermani. Si pjesë e doktoratës së tij, Uka ka studiuar ndikimin e aftësive vetë-rregulluese dhe inteligjencës në performancën akademike. Për më tepër, ka ndjekur për një vit edhe studimet e profilizuara për Terapi Familjare.

Prof. Uka është botuesi i revistës së parë psikologjike në Kosovë “Psika” dhe është bashkëideator dhe bashkëthemelues i Ambulancës Psikologjike “Uni”. Ai është i njohur për promovimin e psikologjisë kosovare në rrafshin ndërkombëtarë. Numëron mbi 30 paraqitje në konferenca të ndryshme shkencore vendore dhe ndërkombëtare. Punimet e tij janë vlerësuar disa herë me çmimet e para.

Prof. Uka ka publikuar në revista të njohura shkencore në fushën e psikologjisë. Në vitin 2015, ka publikuar edhe librin e tij të parë personal “Shkrimi Akademik për Shkencat Sociale dhe Shëndetësore”. Prof. Uka, është pjesë e Unionit Evropian të Studiuesve të Rinj, si dhe pjesë e grupit ndërkombëtarë Zhvillimi Pozitiv i të Rinjve (Positive Youth Development).

Prof. Uka është edhe ligjërues në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës.

 

 

Publikimet shkencore dhe prezantimet në konferenca
Artikujt shkencorë në revista ndërkombëtare

Uka, F. & von Suchodoletz, A. (2016). Associations between Preschooler’s Behavior Regulation and Emerging Academic Skills in Kosovo.  International Psychology Bulletin, 20, 12-17.

 

von Suchodoletz, A., Uka, F. & Larsen, L. (2015): Self-Regulation Across Different Contexts: Findings in Young Albanian Children. Early Education and Development, DOI: 10.1080/10409289.2015.1012189.
Dimitrova, R., Crocetti, E., Buzea, C., Kosic, M., Tair, E., Tausova, J., Uka, F., Jordanov, V. (2015). The Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS): Measurement invariance and cross-national comparisons of youth from six European countries. European Journal of Psychological Assessment, 2-9. DOI: 10.1027/1015-5759/a000241.


Librat e botuar në gjuhën shqipe:

Uka, F. (2015). Shkrimi Akademik për shkencat sociale dhe shëndetësore. Prishtinë: qeap-heimerer.

Prezantimet në konferenca vendore dhe ndërkombëtare:

Uka, F., & Suchodoletz, A. v. (2016). Associations between Preschooler’s Behavior Regulation and Emerging Academic Skills in Kosovo. Paper presented at EARLI Sig 15, Leuven, Belgium.

Uka, F., & Suchodoletz, A. v. (2016). Associations between teacher characteristics and observed classroom quality in kindergarten classrooms in Kosovo. Paper presented at EARLI SIG 5, Porto, June, 2016.

Uka, F., Avdyli, D., Kastrati, E., Rexha, F. & Zenullahu, A. (2016) “Why am I aggressive?” The impact of the violent electronic games. Paper presented at 20th European Congress for Adolescent’s Health, Prishtina, September, 2016.

Uka, F., & Suchodoletz, A. v. (2015). The role of self-regulation for early academic skills over the preschool period. Paper presented at 17th European Conference on Developmental Psychology. Braga, Portugal.

 

Uka, F., & Suchodoletz, A. v., Larsen, R. (2015). A cross-lagged analysis of longitudinal associations between executive functions and intelligence among preschoolers from Kosovo. Poster presented at the Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development. Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.

 

Uka, F. (2015). The effects of perfectionism and procrastination on achievement emotions. Poster presented at 17th European Conference on Developmental Psychology. Braga, Portugal.

 

Rexhepi, G., Hasaj, K., Abazi, A., & Uka, F. (2015). Intelligence beyond anticipation: Is it a protective factor against depression? Paper presented at 5th International Congress of Health Sciences KISCOMS. Awarded as a second best paper of Congress.

 

Uka, F., & Rexhepi, G. (2015). The influence of therapeutic relationship with patients on health professionals’ socio-emotional health. Paper presented at 6th Symposium of Health Sciences in European Conference on Developmental Psychology. Braga, Portugal.

 

Dimitrova, R., & Stefenel, D., Uka, F., Zahaj, S., & Abubakar, A. (2015). The protective influence of family connectedness and national identity for well-being of Roma adolescents in Albania, Bulgaria, Kosovo and Romania. Paper presented at 17th European Conference on Developmental Psychology. Braga, Portugal.

 

Uka, F. Maxhera, F., & Musliu, L., (2015) Satisfaksioni me jetën dhe depresioni tek pacientët në hemodializë. Paper presented at the International Conference “Week of Science”, Prishtinë, Kosovo.

 

Telaku, N., Uka, F., Maxhera, F., Meholli, F., & Hamiti, A. (2015). Ndikimi i imazhit për trupin në shprehitë e të ushqyerit tek adoleshentët. Paper presented at the International Conference “Week of Science”, Prishtinë, Kosovo.

 

Uka, F., & Suchodoletz, A. v. (2014). Cross-sectional study on the relations between intelligence and executive functions among Kosovar preschool children. Poster presented at the 15th Annual Conference of International Society for Intelligence Research. Grazz, Austria.

 

Uka, F., & Suchodoletz, A. v. (2014). Longitudinal associations between executive function and early math skills
. Poster presented at the International Conference of Executive Functions. Stuttgart, Germany.
Uka, F., & Suchodoletz, A. v. (2014). Challenges on measuring self-regulation: Do direct measures and informant ratings assess the same construct? Poster presented at the 3rd Biennial EARLI Conference of SIG 5 – Learning and Development in Early Childhood. Jyväskylä, Finland.

 

Uka, F., Uka, S. & Miftari, Z. (2014). Engagement of adolescents in risky behaviors and their influence on life-satisfaction. Paper presented at the 18th European Congress of International Association for Adolescent Health (IAAH). Paris, France.

 

Uka, S., Uka, F. & Syla, S. (2014). Prevalence and antecedents of violent behavior among adolescents in Kosovo. Poster presented at the 18th European Congress of International Association for Adolescent Health (IAAH). Paris, France.

 

Uka, F., Uka, S., Syla, S., Vitija, A., Kamberi, E, & Dermaku, E. (2014). Vlerësimi i njohurive dhe shkathtësive të Mjekëve Familjarë në menaxhimin e Pacientit “Misterioz” me kokëdhimbje. Paper presented at the 5th Symposium of Health Sciences. Prishtinë, Kosovë. Awarded as a second best paper of Symposium.

 

Uka, F., Beqiri, P., Brajshori, N., Kamberi, E., & Dermaku, E. Lohaj, K. (2014). Health profesionals performance. What matters for patient’s satisfaction? Paper presented at 4th International Congress of Health Sciences KISCOMS. Awarded “Best paper”. Prishtinë, Kosovo.

 

Uka, F., & Suchodoletz, A. v. (2013). Assessing preschool children’s self-regulation: Examining differences among parents, teachers, assessors, and direct assessments. Poster presented at 16th European Conference on Developmental Psychology. Laussane, Switzerland.

 

Uka, F. (2013). Adressing measurement nonequivalence in preschool children’s self-regulation assessment. Paper presented at the Annual conference of the International Society for the Study of Behavioral Development. Budapest, Hungary.

 

Uka, F., Baruti, Sh., Mehmetaj, G., Shabani, R., & Tahiri, Sh. (2013). Development of early speech and language skills among infants and toddlers. Paper presented at the International Conference of “Education, ICT and Knowledge Society”. Vlorë, Albania.

 

Uka, F., Mustafa, A., Rexhaj, D., Hasanramaj, A., & Qenaj, B. (2013). The influence of communication on patient’s satisfaction with healthcare services. Paper presented at the international conference “Week of Science”, Prishtinë, Kosovo.

 

Uka, F., Beqiri, P., Brajshori, N., Kamberi, E., & Dermaku, E. (2014). The influence of therapeutic relationship on patient’s satisfaction with healthcare service. ICTEA conference, Polytechnic University of Tirana, Tirane, Albania.