Master

MSc Menaxhim i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore

Sektori i kujdesit shëndetësor në Kosovë, por edhe në botë, aktualisht i është nënshtruar një faze të ndryshimit dhe rikonstruksionit të shpejtë. Përballimi i sfidave aktuale me të cilat përballet sistemi shëndetësor, si:

–      ndryshimet demografike,

–      zhvillimet në teknologjinë mjekësore,

–      presionet për të ulur koston dhe përmirësuar efektshmërinë.

E gjithë kjo është e mundur vetëm me menaxherë dhe liderë të mirë-kualifikuar dhe profesionalë.