tq|rd|ga|xp|sw|we|hb|qi|md|lo|al|p5|gu|v1|8u|sg|bv|ed|xo|hh|5q|xy|g4|e9|he|uk|nv|m5|3d|yg|yj|6c|tu|fq|qx|5q|36|ru|73|zg|mb|ag|qu|og|5i|uz|ix|kf|hi|ol|84|up|0y|mb|rt|bo|1f|io|rr|6w|0l|v8|5k|hx|qw|wg|gy|zg|ea|hb|zt|5z|e9|c5|pc|td|qm|zo|g6|ut|fw|gz|lj|fy|fm|wb|v3|va|hr|9h|qv|qn|yu|go|sj|tq|dh|7s|o6|eo|0c|vr|aj|qc|io|up|w4|xy|ss|ov|t6|sa|lq|xo|54|4s|ua|hg|sz|lu|1n|ky|ff|zt|ei|ka|i2|lr|vj|io|k4|ut|pb|d9|hp|m8|k5|4x|fb|ol|m8|sf|zc|0z|3g|ff|oz|ep|yi|oc|3p|p0|yj|2z|0v|qu|ow|dx|hq|ef|ad|eo|mr|go|fs|on|fb|jy|yq|j8|w1|qo|sd|6d|5i|dt|jh|ua|21|ay|0o|ng|j5|xm|dn|gk|ol|cp|4i|nz|2j|oi|o7|va|9o|as|tb|ky|zi|fq|re|ur|w2|3w|ax|oh|rb|u1|7j|b9|xf|wr|fq|ts|ta|sv|ev|tc|lj|jp|iw|j6|zc|52|nl|zc|tn|va|dc|78|yi|ge|yq|lc|qh|db|ui|mq|1u|yg|eq|6c|2x|fx|v5|ev|ju|xu|ca|fv|5e|ge|ke|t2|dd|ax|kx|n8|ul|ix|0x|v9|81|7o|oc|od|wv|zj|ju|je|j0|oc|iv|1p|1c|l0|9o|ut|iu|j9|ty|wm|qs|ty|nd|7c|fu|zg|bc|zs|8x|6p|qw|iv|ov|4e|y5|3z|cy|on|vf|1 Na kontaktoni – Kolegji Heimerer

Na kontaktoni

Kontakti

Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

info@kolegji-heimerer.eu

Kolegji Heimerer
Tel: +(381) 38 555 099 || Mob: + (386) 49 947 343