Afati për paraqitje të provimeve

Afati për paraqitje të provimeve

AFATI PËR PARAQITJE TË PROVIMEVE KA FILLUAR!

Njoftohen të gjithë studentët e Kolegjit Heimerer, që afati për paraqitjen e provimeve për afatin e shtatorit ka filluar.

Afati për paraqitjen e provimeve është: 21 GUSHT – 05 SHTATOR