Abstraktet e Konferencës së Dytë Evropiane të Terapisë së Gjuhës dhe të Folurit

Abstraktet e Konferencës së Dytë Evropiane të Terapisë së Gjuhës dhe të Folurit

Abstraktet e Konferencës së Dytë Evropiane të Terapisë së Gjuhës dhe të Folurit mund ti shkarkoni duke klikuar në këtë link: Libri i Abstrakteve_2018