Shkenca Mjekesore Laboratorike

PROGRAMI studimor

MSc.
Shkenca Mjekësore Laboratorike

120 KREDI ECTS
Programi ynë MSc në Shkencat Mjekësore Laboratorike ndihmon teknikët e kualifikuar të laboratorit për të avancuar njohuritë dhe aftësitë e tyre.

PROGRAMI
Kolegji Heimerer është i përkushtuar të ketë një ndikim shoqëror duke u fokusuar në përmirësimin e sistemit të kujdesit shëndetësor përmes edukimit të profesionistëve dhe menagjerëve kompetent shëndetësor. Kjo filozofi e kujdesit dhe e përgjegjësisë shoqërore ka motivuar krijimin e programit Teknik Laboratori (MSc).

Ky program i akredituar ndërkombëtarisht edukon studentët me një standard të lartë evropian dhe në këtë mënyrë do të përmirësoj cilësinë e fuqisë punëtore të kujdesit shëndetësor në Kosovë. Ky është programi i vetëm i këtij lloji në vend dhe një nga të vetmit në gjithë rajonin e Ballkanit.

Studentët që zotërojnë në mënyrë të duhur bazat e shkencave laboratorike në fusha të tilla si: biokimi, hematologji, biologji molekulare, mikrobiologji dhe histologji do të kenë mundësinë që përmes këtij programi të shqyrtojnë koncepte të avancuara në këtë fushë. Programi përfshinë gjithashtu të arriturat më të avancuara të hulumtimit dhe e zgjeron diapazonin e njohurive te studentëve në këtë drejtim. Për t’i ndihmuar studentët të punojnë me përgjegjësi dhe pavarësi më të madhe, studentët trajnohen që të zhvillojnë idetë e tyre kërkimore dhe realizojnë projektet e tyre, si dhe të mësojnë aftësitë kryesore si menaxhimi i laboratorit.
MSC. SHKENCA MJEKËSORE LABORATORIKE

Kosto
Financiare

2,500.00 €

Cmimi i vitit I
me bursë

2,250.00 €

Cmimi i vitit II
me bursë

BURSË

24%

Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe gjithashtu kanë sukses të lartë në shkollimin paraprak fitojnë bursë 20% (duke përfshirë gjuhën gjermane).

Studentët mund të përfitojnë plus 10% bursë, nëse janë në listën e Dekanes (studentët me notë > 9.0, studentet që kanë të likuiduar vitin paraprak dhe të kenë sjellje që përkojnë me vlerat institucionale.
Rishikimi i bursave bëhet çdo vit, pasi të përfundoje afati i Provimeve të Shtatorit.

Studentët mund të marrin shërbime brenda çmimit të studimeve edhe për një vit pas përfundimit të ligjëratave, ndërsa pas kësaj kohe për cdo shërbim duhet pagesë shtesë.
MSC. SHKENCA MJEKËSORE LABORATORIKE

Stafi
Akademik

MSC. SHKENCA MJEKËSORE LABORATORIKE

Kurrikula 2023-2025

MSC. SHKENCA MJEKËSORE LABORATORIKE

Praktikat
2023-2026

MSC. SHKENCA MJEKËSORE LABORATORIKE

Praktikat
2023-2025

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!