Shkenca Mjekesore Laboratorike

PROGRAMI studimor

MSc.
Shkenca Mjekësore Laboratorike

120 KREDI ECTS
Programi ynë MSc në Shkencat Mjekësore Laboratorike ndihmon teknikët e kualifikuar të laboratorit për të avancuar njohuritë dhe aftësitë e tyre.

PROGRAMI
Kolegji Heimerer është i përkushtuar të ketë një ndikim shoqëror duke u fokusuar në përmirësimin e sistemit të kujdesit shëndetësor përmes edukimit të profesionistëve dhe menaxherëve kompetent shëndetësor. Kjo filozofi e kujdesit dhe e përgjegjësisë shoqërore ka motivuar krijimin e programit Teknik Laboratori (MSc).

Ky program i akredituar ndërkombëtarisht do të edukojë studentët e diplomuar në një standard të lartë evropian dhe në këtë mënyrë do të përmirësojë cilësinë e fuqisë punëtore të kujdesit shëndetësor në Kosovë. Ky është programi i vetëm i këtij lloji në vend dhe një nga të vetmit në të gjithë rajonin e Ballkanit. Kështu që, studentët që përfundojnë këtë program do ta gjejnë veten në një pozicion të lartë dhe të rëndësishëm në tregun e punës.

Studentët që zotërojnë në mënyrë të duhur bazat e shkencave laboratorike në fusha të tilla si: biokimi, hematologji, biologji molekulare, mikrobiologji dhe histologji do të kenë mundësinë që përmes këtij programi të shqyrtojnë koncepte të avancuara në këtë fushë. Programi do të përfshijë gjithashtu të arriturat më të avancuara të hulumtimit dhe do t'u japë studentëve një kuptim të zhvillimeve të reja në këtë fushë. Për të ndihmuar studentët të punojnë me përgjegjësi dhe pavarësi më të madhe, studentët do të trajnohen që të zhvillojnë idetë e tyre kërkimore dhe të realizojnë projektet e tyre, si dhe të mësojnë aftësitë kryesore të tilla si menaxhimi i laboratorit.
MSC. SHKENCA MJEKËSORE LABORATORIKE

Kosto
Financiare

2,500.00 €

Cmimi i vitit I
me bursë

2,250.00 €

Cmimi i vitit II
me bursë

BURSË

24%

Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe gjithashtu kanë sukses të lartë në shkollimin paraprak fitojnë bursë 20% (duke përfshirë gjuhën gjermane).

Studentët mund të përfitojnë plus 10% bursë, nëse janë në listën e Dekanes (studentët me notë > 9.0, studentet që kanë të likuiduar vitin paraprak dhe të kenë sjellje që përkojnë me vlerat institucionale.
Rishikimi i bursave bëhet çdo vit, pasi të përfundoje afati i Provimeve të Shtatorit.

Studentët mund të marrin shërbime brenda çmimit të studimeve edhe për një vit pas përfundimit të ligjëratave, ndërsa pas kësaj kohe për cdo shërbim duhet pagesë shtesë.
MSC. SHKENCA MJEKËSORE LABORATORIKE

Stafi
Akademik

MSC. SHKENCA MJEKËSORE LABORATORIKE

Kurrikula 2023-2025

MSC. SHKENCA MJEKËSORE LABORATORIKE

Praktikat
2023-2026

MSC. SHKENCA MJEKËSORE LABORATORIKE

Praktikat
2023-2025