Rolit i infermierëve në heqjen e barrierave

Artikulli i katërt 

Në artikullin e katërt të ICN diskutohet rreth rolit të infermierëve në heqjen e barrierave për t’u kujdesur për më të rrezikuarit si ne aspektin financiar ashtu edhe ne atë të sigurisë fizike. Në artikull flitet për rolin vital që infermierët luajnë në zonat e prekura nga konflikti për t’iu dhënë pacientëve një shans të dytë në jetë.

Artikulli IV – Roli i infermierëve në heqjen e barrierave