Programe shkëmbimi

Kolegji Heimerer, që nga fillimet e tij, ka bërë një përpjekje të madhe të ofrojë arsimim të cilësisë më të lartë akademike. Duke vërejtur rritjen e shpejtë dhe cilësinë e Kolegjit Heimerer, institucionet akademike ndërkombëtare kanë bashkëpunuar me Kolegjin duke krijuar marrëveshje për shkëmbimin e studentëve dhe stafit. Kështu, Kolegji Heimerer i janë dhënë grante ndërinstitucionale për shkëmbim për studentë dhe staf. Partnerët e Kolegjit Heimerer janë universitete të ndryshme evropiane që kanë një program akademik të përbashkët me Kolegjin Heimerer.

Partnerët e  Kolegjit Heimerer për shkëmbimin e studentëve / stafit përfshijnë:

  • Universiteti JAMK (Finlandë)
  • Universiteti Metropolia (Finlandë)
  • Universiteti i Nicolas Copernicus (Poloni)
  • Universiteti i Barcelonës (Spanjë)
  • Universiteti i Utrehtit (Holandë)
  • Kolegji Universitar i Artevelde Ghent (Belgjikë)
  • Universiteti i Manisa Celal Bayar (Turqi)

Kolegji Heimerer ka qenë gjithashtu pjesë e programit ERASMUS + Student Exchange. Këtu është një listë e institucioneve ku studentët Heimerer janë në gjendje të studiojnë përmes ERASMUS +

Universiteti JAMK (periudha 2018-2021) – Finlandë:

2 studentë të Kolegjit Heimerer që studiojnë Ergoterapi mund të vijojnë mësimet në JAMK çdo afat për një semestër

Kolegji i Artevelde në Ghent (periudha 2018-2021) – Belgjikë

1 student i Kolegjit Heimerer që studion Ergoterapi mund të vijojë mësimet në Artevelde çdo afat për një semestër.

Universiteti Nikolaus Kopernikus (periudha 2016-2021) – Poloni

2 studentë të Kolegjit Heimerer që studiojnë Infermierinë mund të vijojnë mësimet në Nikolaus Kopernik çdo afat për një semestër.

Manisa Celal Bayar (periudha 2018-2021) – Turqi

2 Studentë të Kolegjit Heimerer që studiojnë Infermierinë mund të vijojnë mësimet në Universitetin Manisa Celal Bayar çdo afat për një semestër

Universiteti i Karinthisë (periudha 2018-2021) – Austri

2 Studentë të Kolegjit Heimerer që studiojnë Infermierinë mund të marrin pjesë në trajnime në Universitetin e Karinthisë për një semestër.

2 Studentë të Kolegjit Heimerer që studiojnë Infermierinë mund të vijojnë mësimet në Universitetin e Karinthit çdo afat për një semestër.