Partnerët tanë

Friedrich Ebert Stiftung
Friedrich Ebert Stiftung
Solidar Suisse
Solidar Suisse
Metroplia University
Metroplia University
Northern State Medical University
Northern State Medical University
Munster University
Munster University
Hanzehoheschool Groningen
Hanzehoheschool Groningen
University of Maribor
University of Maribor
Heimerer Schulen
Heimerer Schulen
Instituti i Evropës Juglindore për Politika Shëndetësore dhe Sociale
Instituti i Evropës Juglindore për Politika Shëndetësore dhe Sociale
Ministria e Arsimit Shkences dhe Teknoligjise
Ministria e Arsimit Shkences dhe Teknoligjise
Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GIZ
Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GIZ
Hoge School Utrecht
Hoge School Utrecht
AmCham Kosovo
AmCham Kosovo
Oda Gjermane
Oda Gjermane
Lions Club
Lions Club
Bau Academy
Bau Academy
Universiteti Fehmi Agani Gjakove
Universiteti Fehmi Agani Gjakove
Universiteti Kadri Zeka
Universiteti Kadri Zeka
Manisa University
Manisa University
JAMK
JAMK
Eramus plus
Eramus plus
NGO Autizmi
NGO Autizmi
Komentet nga partnerët tanë