Partnerët tanë

>

Partnerët tanë

Friedrich Ebert Stiftung

University of Maribor

AmCham Kosovo

Universiteti Kadri Zeka

Solidar Suisse

Heimerer Schulen

Oda Gjermane

Manisa University

Metroplia University

Instituti i Evropës Juglindore për Politika Shëndetësore dhe Sociale

Northern State Medical University

Ministria e Arsimit Shkences dhe Teknoligjise

Bau Academy

Erasmus plus

Munster University

Munster University

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GIZ

Universiteti Fehmi Agani Gjakove

NGO Autizmi

Hanzehoheschool Groningen

Hoge School Utrecht