/orari_i_provimeve
 • Fakulteti i Shkencave Shëndetësore dhe Infermierore

  BSc. INFERMIERI

  AFATI I JANARIT


  BSc. PPSH FUSHA PROFESIONALE INFERMIERI

  AFATI I JANARIT


  MSc. MENAXHIM I INSTITUCIONEVE DHE SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE

  AFATI I JANARIT


  MSc. Infermieri (Advance Nursing Practice)
 • Fakulteti i Shkencave Shëndetësore Terapeutike

  AFATI I JANARIT


  BSc SHSHT Ergoterapi

  AFATI I JANARIT


 • Fakulteti i Shkencave Shëndetësore Diagnostike

  BSc. TEKNIK LABORATORI

  MSc. MEDICAL LABORATORY SCIENCE

  AFATI I JANARIT

 • Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Psikologjike

  MA PSIKOLOGJI VLERËSIMI DHE INTERVENIMI

  AFATI I JANARIT

Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER