Orari Bachelor

ORARI 2023 - 2024

Orari për vitin akademik 2023-2024 për Programet Bachelor (BSc.)

ProgramiSemestriModuliMësimdhënësitL/USallaHËNËMARTËMËRKURËENJTEPREMTESHTUNË
INFERMIERI1Bazat e
Infermierisë
Prof Ass.Dr. Naime
Brajshori/ MSc.
Ass. MSc. Clemens
Pappitz/
MSc. Florent Nimani
Msccand. Lulzim
Gashi
L/U203 LaboratorL: Gr: II
12:00-13:30
14:00- 15:30
L: Gr: I
12:00-13:30
14:00- 15:30
Gr. 1 09:00-09:45
Gr. 2 09:50-10:35
Gr. 3 10:40-11:25
Gr. 4 11:30-12:15
Gr. 5 13:50-14:35
Gr. 6 14:40-15:25
INFERMIERI1Etika dhe
komunikimi
ne kujdesin
infermieror
PhD. Cand. Kaltrina
Azizi/
MSc. Cand. Elona
Bellaja
L/U203
303
301
U
L: Gr: I
16:05-16:50
L: Gr: II
14:30- 15:15
203/303
U: Gr II
Gr: 1 09:15-10:00
Gr: 2 10:00-10:45
Gr: 3 10:45-11:30
301 ushtrimet
U: Gr I
Gr: 1 09:15-10:00
Gr: 2 10:00-10:45
Gr: 3 10:45-11:30
301 ushtrimet
INFERMIERI1Legjislacioni
ne kujdesin
infermieror
PhD. Ditar KabashiL303
203
L: Gr:I
14:30-16:00
L: Gr:II
16:15-17:45
203/303
INFERMIERI1Metodat e
edukimit dhe
promovimit
shëndetësorë
Prof. Ass. Dr.
Gazmend Bojaj/
MSc cand. Endrit
Nimani
L/U203
303
L:Gr:I
15:30– 6:15
U:Gr:II
15:30–16:15
L:Gr:II
16:30-17:15
U:Gr:I
17:15-18:00
203/303
INFERMIERI1Anatomi Fiziologji dhe
Patologji
PhD. Rukije
Mehmeti/MD.Gloriosa Dobra
L/U203
303
L: Gr:II 15:20-16:05
L: Gr:I
17:00- 17:45
203/303
L:Gr:I
16:30-17:15 L:Gr:II
17:15–18:00
203/303
INFERMIERI1Gjuhë Angleze
në Infermieri
Prof. Ass. Linda
Ukimeraj
L204L:Gr: I
10:30-12:00
12:15- 13:45
204
L: Gr:II
10:30-12:00
12:15- 13:45
204
INFERMIERI1EpidemiologjiaProf. Ass. Dr.
Bernard Tahirbegolli
L303L: Gr II
12:15-13:00
L: Gr I
13:00-13:45
303
INFERMIERI3Pediatria dhe kujdesi infermieror për fëmijë dhe adoleshentLigjeruese: MSc.
Afërdita Mustafa/
BSc. Edita Krajkova
Praktika klinike për
pjesën e Pediatrisë
fillon me datë
06.11.2023(36 ditë)
L/U
/P
Amfiteater
Lab
Praktikë
klinike
Orari në
Spitalet
Rajonale 8:00-
13:00 në
QKUK 15:00-
20:00
L: Gr: I
15:45-16:30
L: Gr: II
16:45-17:30
AMF
Praktikë
Klinike
Orari në
Spitalet
Rajonale
8:00-13:00
QKUK
15:00-20:00
Praktikë
Klinike
Orari në
Spitalet
Rajonale
8:00-13:00
QKUK
15:00-20:00
Praktikë
Klinike
Orari në
Spitalet
Rajonale
8:00-13:00
QKUK
15:00-20:00
U: Gr: I Gr II
Gr 1:12:00- 12:45
Gr 2:12:45- 13:30
Gr 3:13:30- 14:15
Gr 4:14:15- 15:00
Gr 5:15:00- 15:45
Gr 6:15:45- 16:30
INFERMIERI3Kujdesi
infermieror për
shëndetin e
gruas me
Gjinekologji dhe
Obstetrikë
PhD cand. Besarta
Taganoviq /
MSc. Fitore
Bajraktari
Praktika klinike fillon
me datë 03.01.2024
(41 ditë)
L/U
/P
Amfit
eater
Lab
Praktikë
klinike
Orari në
Spitalet
Rajonale 8:00-
13:00 në
QKUK 15:00-
20:00
L: Gr: I
15:00-15:45
L: Gr: II
17:30- 18:15
AMF
Praktikë
Klinike-
Orari në
Spitalet
Rajonale
8:00-13:00
QKUK
15:00-20:00
Praktikë
Klinike
Orari në
Spitalet
Rajonale
8:00-13:00
QKUK
15:00-20:00
Praktikë
Klinike- Orari
në Spitalet
Rajonale
8:00-13:00
QKUK
15:00-20:00
U: Gr: I Gr II
Gr 2:12:00- 12:45
Gr 1:12:45- 13:30
Gr 4:13:30- 14:15
Gr 3:14:15- 15:00
Gr 6:15:00- 15:45
Gr 5:15:45-16:30
INFERMIERI3Shëndeti PublikProf.Ass.Dr.
Bernard
Tahirbegolli
L203
303
L: Gr: I
10:00-10:45
L: Gr:II
10: 50- 11:35
203/303
INFERMIERI3Evidenca e
bazuar në
praktikat
infermierore
PhD cand. Besarta
Taganoviq
L203
303
L: Gr:II
10:00-10:45
L: Gr:I
10:50- 11:35
203/303
INFERMIERI5Kujdesi infermieror
në shëndetin
mendor me
Psikiatri
Praktika klinike fillon
me datë 02.11.2024 (39
ditë, 7 orë akademike)
Prof. Ass. Dr.
Bujar
Obertinca/
MSc. Qemajl
Krasniqi
L/
U/
P
203
Lab
Praktikë Klinike
Spitalet Rajonale
8:00-13:00
QKUK
15:00-20:00
Praktikë Klinike
Spitalet
Rajonale
8:00-13:00
QKUK
15:00-20:00
U: Gr:I Gr:II
Gr: 1 09:10-09:55
Gr: 2 10:00-10:45
Gr: 3 10:50-11:35
Gr: 4 11:35-12:20
Gr: 5 13:20-14:05
Gr: 6 14:10-14:55
Praktikë Klinike
Spitalet Rajonale
8:00-13:00-
QKUK-
15:00-20:00
L: Gr:I
12:00-12:45
L: Gr: II
12:45-13:30
INFERMIERI5Infermieria në
kujdesin shtëpiak
Praktika klinike fillon
me datë 06.11.2023
MD. Njomza
Uka /
MSc cand.
Arjeta Zhubi/
MSc. Cand.
Else
Zejnullahu
L/
U/
P
203
303
Lab
Praktikë Klinike-
Kujdes Shtëpiak
8:00-14:00
Praktikë
Klinike- Kujdes
Shtëpiak 8:00-
14:00
Praktikë Klinike
Kujdes Shtëpiak
8:00-14:00
L: Gr:I
14:00-
14:45
L: Gr: II
14:45-
15:30
203/303
U: Gr:I
Gr 2: 09:00- 09:45
Gr 1: 09:45- 10:30
Gr 6:10:30- 11:15
Gr 3: 11:15- 12:00
U: Gr:II
Gr 5: 13:30-14:15
Gr 4: 14:15-15:00
INFERMIERI5Organizimi,
menaxhimi dhe
Udhëheqja në
shëndetësi dhe
kujdesin
infermieror
PhD. Shehide
Qerimaj
Lushtaku/
MSc. Flaka
Emini/MSc.
Cand. Elona
Bellaja
L/
U
203
303
L: Gr: I
12:30-
13:15
L: Gr: II
13:15-
14:00
U: Gr: II
12:30-
13:15
U: Gr: I 13:15-
14:00
203/303
INFERMIERI5Anestezion dhe
Ringjallje
MD. Ismet
Isufi
/MSc. Liridon
Marku
L/
U
203
303
Lab
L: Gr:II
14:00-
14:45
L: Gr: I
14:45-
15:30
203/303
U: Gr:I
Gr 1:09:00- 09:45
Gr 2: 09:45-10:30
Gr 3:10:30- 11:15
Gr 6 11:15- 12:00
U: Gr:II
Gr 4:13:30- 14:15
Gr 5:14:15-15:00
SHSHT1LOGOPEDI/ ERGOTERAPI
Hyrje në strukturat e sistemit shëndetësor
Prof. Ass. Dr. Bernard Tahirbegolli2 h LAMF17:00-18:30

SHSHT1LOGOPEDI/ ERGOTERAPI
Gjuhë angleze (bazike)
MSc. Selim Tahiraj2 h L305L:
Gr.1: 13:30 – 15:00
Gr.2: 15:00 – 16:30
SHSHT1LOGOPEDI/ ERGOTERAPI
Shkrim akademik
PhD.Cand. Arben Hysenaj
BSc. Miradije Krasniqi
2 h L
1 h U
L: AMF
U: 301
U:
Gr 2 12:30-13:15
Gr 3 13:15-14:00
Gr 3 14:00 - 14:45
L:
14:00 – 15:30
SHSHT1LOGOPEDI/ ERGOTERAPI
Psikologji e përgjithshme
Ligjëruese. PhD.Cand. Lulëjete Prekazi2 h LAMFL:
12:00-13:30
SHSHT1LOGOPEDI/
ERGOTERAPI
Shëndeti i njeriut: Anatomia dhe Fiziologjia

Prof. Ass. Dr. Gazmend Bojaj
MSc. Miran Nebiu
2 h L
1 h U
L: AMF
U: 305
U: (Logo)
Gr 3 12:30-13:15
Gr 1 13:15-14:00
Gr 2 14:00 - 14:45
U: (Ergo)
Gr.4. 15:00 – 15:45
L: 15:30 – 17:00
SHSHT1LOGOPEDI
Hyrje ne Logopedi
Prof. Ass. Dr. Muljaim Kacka
MSc. Bardha Kika
2 h L
1 h U
L: AMF
U: 301
L:
10:00 – 11:30
U:
Gr1 13:00-13:45
Gr 2 14:00-14:45
Gr 3 14:45-15:30
SHSHT1LOGOPEDI
Shkencat e gjuhes
MSc. Kaltrine Krasniqi2h LAMF16:30 – 18:00
SHSHT1ERGOTERAPI
Përfomance e angazhimit për gjatë jetes
OTD. Dianna Ullrich MSc. Resmije Sopa2h L
1h U
L/U: 304L
13:00- 14:30
U
Gr 1
14:30- 15:15
SHSHT3LOGOPEDI/ ERGOTERAPI
Praktika e bazuar ne deshmi
Ligjëruese. PhD. Shukrije Baruti
Ass. PhD. Cand Elina Morina
Bsc. Diellza Grajqevci
2 h L
1 h U
L: 303
U (Logo): 204
U (Ergo): 203
L:
15:30 – 17:00

U (Ergo):
17:00 – 17:45
U ( Logo):
Gr.3: 10:00 -10:45
Gr.1 11:00 -11:45
Gr.2.: 12:00 – 12:45
SHSHT3LOGOPEDI
Arsyeshmeria Klinike
Prof. Ass. Dr. Muljaim Kacka
Ligjëruese. PhD. Cand. Blerta Krasniqi
2 h L
1 h U

Ligjeratat mbahen ne bllok sistem:
22.11.2023, 20.12.2023, 10.01.2023.
SHSHT3LOGOPEDI/
ERGOTERAPI
Statistike
Ass. PhD. Cand Elina Morina
BSc. Miradije Krasniqi
2 h L
1 h U
L: 203
U: 205
L:
15:00 – 16:30
U ( Logo):
Gr.1: 10:00 -10:45
Gr.2 11:00 -11:45
Gr.3: 12:00 – 12:45
SHSHT3LOGOPEDI/
Komunikimi alternativ dhe augmentativ

Ligjëruese. PhD. Shukrije Baruti
BSc. Erza Haxhijakupi
2 h L
1 h U
L: 303
U: 205
U:
Gr.3: 12:00 -12:45
Gr.1 13:00 -13:45
Gr.2.: 14:00 – 14:45
L:
14:00 – 15:30
SHSHT3LOGOPEDI
Crregullimet e gjuhes dhe metodat e trajtimit
Prof. Ass. Dr. Muljaim Kacka
Ligjëruese. PhD Cand. Blerta Krasniqi
2 h L
1 h U
L: 303
U: 204
U:
Gr.2: 12:00 -12:45
Gr.3 13:00 -13:45
Gr.1.: 14:00 – 14:45
L: 13:30 – 15:00
SHSHT3LOGOPEDI
Praktika Klinike
MSc. Bardha Kika
MSc. Donjete Muji
10 h PGr.1: 8:00-12:00
Gr.2: 12:00-16:00 (Ne institucione te jashtme)
Gr.1: 8:00-12:00
Gr.2: 12:00-16:00 (Ne institucione te jashtme)
SHSHT3ERGOTERAPI
Performanca e angazhimit për gjatë jetës
OTD. Dianna Ullrich
MSc. Resmije Sopa
2h L
1h U
L/U: 305L
13:00-14:30
U
14:30- 15:15
SHSHT3ERGOTERAPI
Trajtimi OT 1: Trajtimi neurozhvillimor dhe korniza e integrimit ndijor e references
OTD. Dianna Ullrich
MSc. Resmije Sopa
2h LL: 305L:
10:30- 12:00
SHSHT3ERGOTERAPI Praktika Klinike 2MSc. Resmije SopaOret
150h praktikë
L:
302
Ligjerate e praktikes
11:30 – 12:15
Praktikë
Institucione jashtme (Shkolla, Ordinanca private OJQ)
Praktikë
Institucione jashtme (Shkolla,Ordinanca private OJQ)
SHSHT3ERGOTERAPI
Mjeshtëri krijuese dhe teknika 1 Modalitetet në trajtim
Phd.Cand. Margarita Vandijk
MSc. Resmije Sopa
2h L
2h U
L: 304
U: 302
L:
18:00-19:30
U:
13:00-14:30
SHSHT5LOGOPEDI/
ERGOTERAPI
Hyrje ne metodat kualitative dhe kuantiativ te hulumtimit
Prof.Ass.Dr. Florim Gallopeni
Ass. PhD Cand. Elina Morina
2 h L
1h U
L: 305L: 15:45 – 17:15
SHSHT5LOGOPEDI/
ERGOTERAPI
Ceshtje etike dhe diversiteti
Ligjëruese. PhD.Cand. Blerta Krasniqi2h LL: 305L: 11:00 – 12:30
SHSHT5LOGOPEDI
Çrregullimet e gëlltitjes dhe
metodat e trajtimi
Prof. Ass. Dr. Ana Poposka
Ligjëruese. PhD Cand. Blerta Krasniqi/
MD. Gloriosa Dobra
2 h L
1 h U
L: AMF
U: 401
U:
Gr.1: 10: 00 -10:45
Gr.2: 10:50 -11:35
Gr. 3: 11:45- 12:30
L: 11:30 – 13:00
SHSHT5LOGOPEDI/
ERGOTERAPI
Bashkepunimi nderprofesional
Prof.Ass.Dr. Ana Poposka
MSc. Bardha Kika
2h L
1h U
L: AMF
U: 205
U:
Gr.3: 10: 00 -10:45
Gr.1: 10:50 -11:35
Gr. 2: 11:45- 12:30
L: 10:00 – 11:30
SHSHT5LOGOPEDI
Disleksia edhe disgrafia
Prof. Ass. Dr. Mulaim Kacka
MSc. Donjete Muji
2 h L
1 h U
L: 303
U: 401
L: 12:30 – 14:00
U: Gr. 1: 13:15 -14:00
Gr.2. 14:00 -14:45
Gr. 3: 15:00 – 15:45
SHSHT5LOGOPEDI
Praktika: Procesi i terapisë dhe i vleresimit
MSc. Bardha Kika MSc. Donjete Muji10 h PGr.1- 8:00-12:00
Gr.2- 13:16:00 (Ne institucione jashtme)
Gr.1- 8:00-12:00
Gr.2- 13:16:00 (Ne institucione jashte)
Gr.1- 8:00-12:00
Gr.2- 13:16:00 (Ne institucione jashte)
SHSHT5ERGOTERAPI
Trajtimi OT 4: të moshuarit/ Elderly
OTD. Dianna Ullrich2h LL: 304L:
14:45-16:15
SHSHT5ERGOTERAPI
Teknologjia ndihmëse dhe përshtatja e ambientit
PhD Cand. Margarita Van dijk
MSc. Resmije Sopa
2h L
1h U
L: 304
U: 204
L:
16:30-18:00
U:
18:00 – 18:45
U
13:00-13:45
SHSHT5ERGOTERAPI
Praktike klinike 4
MSc. Resmije Sopa1h L09:00-16:00
QTH,
Intuticione të jashtme
09:00-16:00
QTH,Institucione të jashtme
09:00-16:00
QTH,Inst
itucione të jashtme
Ligjerate e praktikes
13:00 - 13:45
Psikologji1Hyrje në PsikologjiPhD. Cand Arben Hysenaj2+0L: 304L:
10:00 – 11:30
Psikologji1Historia e PsikologjisëProf. Ass. Dr.
Nevzat Shemsedini
2+0
2+0
L: 305L: 15:30 – 17:0
Psikologji1Psikologji ZhvillimoreProf. Ass. Dr. Diedon Dormbari
Ass. PhD. Cand Rina Meha
2+1 L: 304
U: 304
L:12:00 – 13:30
U: Gr1: 14:00 – 14:45
Psikologji1Shkrimi AkademikAss. PhD. Cand. Rina Meha
MSc. Elina Morina
2+1L & U:
305
L: 11:00:00 – 12:30
U:
Gr1: 13:00- 13:45
Psikologji1Psikologji Industriale/OrganizativProf. Ass. Dr. Agron Hoxha
PhD. Vjosa Hajrullahu
2+1L online U: AMFL:14:00 – 15:30
U: 15:45 – 16:30
Psikologji1Psikologji MultikulturoreProf. Ass. Dr. Nevzat Shemsedini
Ass. PhD. Cand Albane Isufi
2+1L & U: AMFL:15:30 – 17:00
U: 17:00-17:45
Teknik Laboratori1Anatomi me FiziologjiMD. Njomza Uka2L+1UL: 205
U: 305
U:
Gr. 1: 16:30 – 17:15
Gr.2: 17:15 – 18:00
L: 16:30-18:00
Teknik Laboratori1Biologjia e qelizesProf. Ass. Dr. Valon Morina
Msc. Dhurata Kastrati
2L+1UL: 205L: 15:00-16:30
U:
13:15 –14:00 Gr.1
14:00 - 14:45 Gr.2
Teknik Laboratori1Fizike dhe MatematikeMSc. Elina Krasniqi2L+1UL & U: 205L: 12:45-14:15
U:
Gr.1: 14:15-15:00
Gr.2: 15:00-15:45
Teknik Laboratori1Kimi me StekiometriPhD. Shpetim Kastrati3L+UL: 305
U: AMF
L: 11:45 – 14:00
U:
G2: 16:30 -17:15
G1: 17:15-18:00
Teknik Laboratori1Informatike Mjekesore Msc. Sami ZekaL+UL & U: 301L: 11:15-12:00
U: 12:00-12:45
Teknik Laboratori1Praktikë Klinike I
Kabinet
Gr I:16,18,23,25.10.2023
Gr II:30.10,01,06,08.11.2023
Gr III:13,15,20,22.11.2023
Gr IV: 27,29.11,04,06.12.2023
Gr V: 11,13,18,20.12.2023

Praktike Klinike
Kujdes Primar
Gr I-30.10-28.11.2023(e hene, e marte, e merkure)
Gr II-13.11-12.12.2023(e hene, e marte, e merkure)
Gr III- 27.11-12.01.2024(e hene, e marte, e merkure)
Gr IV- 27.11-12.01.2024(e hene, e marte, e merkure)
Gr V-08.01-02.02.2024(e hene, e marte, e merkure)
Alma Vllasaliu

MK
Kimete Idrizi
Emine Kajtazi

14:00-17:45

07:30-13:30


07:30-13:3014:00-17:45


07:30-13:30
Teknik Laboratori1Gjuhe profesionale anglezeProf. Selim TahirajL+UL & U: 205L: 09:50-10:35
U: 10:35-11:20
Teknik Laboratori1Psikologji ShendetesoreProf.Ass. Dr. Nevzat ShemsediniL+UL: 204
U: Amf.
L:15:00-15:45
U: 15:45-16:30
Teknik Laboratori3HematologjiProf. Ass. Dr. Iliriana Alloqi2L+UL: 205
U: 002
L: 13:00-14:15
U:
Gr.1: 14:15-15:00
Gr.2:
15:00-15:45
Teknik Laboratori3Metodat fizike në BiokimiMD. Shemsi VeseliLL: QKUKL: 15:15-16:00
Teknik Laboratori3Biokimi klinikePhD.Cand. Gramos Begolli
Ass. Pajtim Ademi
2L+UL: 205
QKUK
L: 17:15-18:45
U:
Gr.1: 13:45-14:30
Gr.2:
14:30-15:15
Teknik Laboratori3ImunologjiProf.Ass. Dr. Bukurie ZhubiL+UL:205
U: lab
L+U: 17:30-19:00
Teknik Laboratori3Patologji dhe Bazat e histopatologjisëMD. Ekrem Maloku
Mimoza Buzhala
L+UL: Online U: QTHU:
Gr.2: 14:15-15:00
Gr.1:
15:00-15:45
L: 15:00-15:45
Teknik Laboratori3Procedurat e sterilizimit dhe dezinfektimit në mjekësi (Bazat e Higjienës)Msc. Aferdita MustafaLL: 205L: 16:30 -17:15
Teknik Laboratori3Praktike klinike III
Grupi I 11.09-29.09.2023
Grupi II 02,04,06,09,11,13,16,18, 20,23,27,30.10.2023
01,03.11.2023
MK
Kimete Idrizi
P QMF
LAB.PRIV
PPP
Teknik Laboratori3PedagogjiProf. Ass. Dr. Besim Mustafa2LL: 205L: 11:15-12:45
Teknik Laboratori3Teknikat e Matjes dhe AutomatizmiProf. Ass. Dr. Valon Morina2LL: 205L: 16:00-17:30
Teknik Laboratori5Citologji KlinikePhD. Liridona Adili Osmani3LL: Online15:00-17:15
Teknik Laboratori5Kontrolla e kualitetit të punës në LaboratorPhD Cand. Gramos Begolli
Ass. Ilirie Ibrahimi
L+UL: AMF
U:002
L: 17:30-18:15
U:
Gr.1: 12:15-13:00
Gr.2: 13:00-13:45
Teknik Laboratori5Parazitologji dhe Mikologji MjekësorePhD. Agim Osmani2LL: Online13:30-15:00
Teknik Laboratori5Kimi Klinike SpecialeDr. Shemsi VeseliLL: AMFL: 14:30-15:15
Teknik Laboratori5Praktikë Profesionale nga Citologjia Klinike
SHSKUK
Grupi I: 28.08-15.09.2023
Grupi II: 18.09-06.10.2023
Lab.Priv. te patologjise
Grupi III: 31.10-24.11.2023
Ne Kabinet: 17.10-26.10.2023
MK
Devlete Miftari
PSHSKUK
LAB.PRIV

07:30-13:30


07:30-13:30
13:30-19:30


14:00-19:00

07:30-13:30


07:30-13:30
13:30-19:30


14:00-19:00

07:30-13:30


07:30-13:30
13:30-19:3014:00-19:00

07:30-13:30


07:30-13:30
13:30-19:30
14:00-19:00
Teknik Laboratori5Mjekësi TransfuziveProf.Ass.Dr. Bukurije Zhubi2L+UL & U: AMF L: 15:15 – 16:45
U: 16:45-17:30
Teknik Laboratori5FarmakologjiProf.Ass.Dr. Iliriana AlloqiL: AMFL: 13:45-14:30