Orari

Oraret

Orari i Ligjëratave


SHSHT_Logopedi

SHSHT_Ergoterapi

SHSHD Teknik Laboratori

Pedagogji Profesionale në Shënetësi/Fusha Profesionale Infermieri

Psikologjia e Vlerësimit dhe Intervenimit

Menaxhimi i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore

Programi Arsimi dhe Karriera

Provimet e Praktikave në Infermieri

    • Viti 1
    • Viti 2
    • Viti 3

 Orari i Praktikave


Orari i Praktikave për Programin Infermieri

Orari i Praktikave për Programin SHSHT_Logopedi

Orari i Praktikave për Programin SHSHT_Ergoterapi

Orari i Praktikave për Programin SHSHD Teknik Laboratori

Orari i Praktikave për Programin Pedagogji Profesionale në Shënetësi/Fusha Profesionale Infermieri  (PPSH/FPI)

Orari i Transportave


Orari përgjithshme të shërbimeve të Transportit:

ORARI I TRANSPORTIT 2019-2020

Planifikimi Sallave