/lajme_dhe_ngjarje
LAJME DHE NGJARJE


01/17/2023
KONKURS PUNE NË POZITËN DEKAN I SHSHD TEKNIK LABORATORI
Për të aplikuar shkarkoni aplikimin


Ky konkurs do të jetë i hapur nga 17.01.2023 deri më 29.01.2023.Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në e tyre dhe dëshmitë e shkollimit të kërkuar në email adresën info@kolegji-heimerer.eu. Aplikimet në formë fizike nuk do të pranohen.

Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER