/lajme_dhe_ngjarje
LAJME DHE NGJARJE


17/09/2022
SIMPOZIUMI NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SHËNDETËSORE
Tema e simpoziumit këtë vit është “Inovacioni, Shëndeti dhe Teknologjia: Qasje multidisiplinare”. Ky simpozium ka për synim të kontribuojë në kuptimin më të mirë të ndërveprimit, inovacionit dhe teknologjinë dhe çfarë ndikimi mund të kenë në fushën e shkencave shëndetësore. Ky simpozium do të bashkojë zyrtarë të shëndetit publik, studiues dhe mjekë të ndryshëm për të ndarë përvojat, informacionin, zbulimet dhe historitë e tyre. Së bashku, ne përpiqemi të rrisim njohuritë, të nxisim edukimin dhe të ndikojmë pozitivisht në reagimin tonë ndaj zhvillimeve të reja teknologjike dhe inovative. Me anë të organizimit të këtij simpoziumi shkencor, ne gjithashtu synojmë të mbledhim së bashku të gjithë aktorët përkatës lokalë dhe rajonalë dhe t'u ofrojmë atyre mundësinë për të ndarë, diskutuar dhe debatuar gjetjet më të fundit në fushën e kërkimit të inovacionit, shëndetit dhe teknologjisë nga një qasje multidisiplinare. Është një mundësi e shkëlqyer për të gjithë studentët dhe profesionistët e shëndetësisë që të bashkohen në Simpoziumin e 13-të Ndërkombëtar duke ndjekur përfitimet:

  • Nxënësit mund të paraqesin kërkimin e tyre mbi temën;
  • Mundësi për të parë hulumtimet e kryera nga ekspertë shëndetësorë vendas dhe ndërkombëtarë;
  • Marrja e informacioneve të reja në lidhje me shëndetin dhe
  • Të gjithë pjesëmarrësit, qofshin pasivë apo aktivë, do të marrin pikë krediti.


Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER