/lajme_dhe_ngjarje
LAJME DHE NGJARJE


10/08/2022
KOLEGJI HEIMERER FITUES I KATËR GRANTEVE
Kolegji Heimerer ka fituar katër grante të reja me universitete prestigjioze, bashkëpunim përmes së cilit ofrohet shkëmbimi i studentëve dhe stafit në kuadër të Erasmus+ Programme International Credit Moblity (ICM).

Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri,
(Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës

+ (383) 49 947 612

+ (383) 49 947 343

info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER