/lajme_dhe_ngjarje
LAJME DHE NGJARJE

NGJARJE


17/09/2022
SIMPOZIUMI NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SHËNDETËSORE

Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri,
(Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës

+ (383) 49 947 612

+ (383) 49 947 343

info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER