Kontakti

Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

info@kolegji-heimerer.eu

Kolegji Heimerer
Tel: +(381) 38 555 099 || Mob: + (383) 49 947 343