Kolegji Heimerer organizoi tryezë diskutimi rreth Ergoterapisë

Prilli është muaji i Ergoterapisë!  Për të shënuar këtë muaj, më 25 prill, Departamenti i Ergoterapisë në Kolegjin Heimerer organizoi një tryezë diskutimi. Tryeza bashkoi studentë, akademikë dhe përfaqësues të qeverisë, të cilët diskutuan rreth përfshirjes së Ergoterapisë në institucione publike. Ergoterapia është një fushë pak e njohur nga shoqëria kosovare, kështu që kjo tryezë shërbeu si një fushatë vetëdijësimi dhe një mundësi për të diskutuar mënyra adekuate për përfshirjen e saj në jetën e përditshme.

 

Ergoterapia është një fushë e bazuar në fakte, e bazuar në hulumtime shkencore. Qëllimi i ergoterapeutëve është të përshtasë mjedisin për individët dhe nevojat e tyre psikofizike. Pjesëmarrësit në tryezë u pajtuan që Ergoterapia është një element thelbësor i kujdesit shëndetësor, megjithatë, ata theksuan se shoqëria por edhe profesionistët e kujdesit shëndetësor nuk kanë njohuri adekuate për fushën dhe rëndësinë e saj. Tryeza diskutoi rolin e Ergoterapisë dhe strategjitë për inkuadrimin e saj në institucione publike. Pjesëmarrësit dhanë rekomandime të ndryshme se si qeveria duhet të prioritizojë përfshirjen e kësaj fushe në institucionet publike dhe të organizojë fushata ndërgjegjësimi për publikun e gjerë për rolin e ergoterapeutëve. Zëvendësministri i Shëndetësisë, z. Agim Çaka, ishte pjesëmarrës në këtë tryezë dhe dëgjoj me kujdes rekomandimet e dhëna.

 

Tryeza e diskutimit siguroi një hapësirë ​​të nevojshme për diskutim reth Ergoterapisë dhe përfshirjes së saj në institucionet publike. Ergoterapia, një fushë e re për komunitetin kosovar, ka nevojë për më shumë vëmendje dhe kjo tryezë ishte një mënyrë e shkëlqyeshme për ta promovuar atë.