Kolegji Heimerer në panelin e eventit TCA

380982832_703582308479708_3137793005668783673_n
380926208_703582365146369_6341293791165093555_n
380893186_703582408479698_7263532449975867183_n
380889640_703582338479705_7951715160835651065_n
380884572_703582298479709_2261003466765991164_n
Lajme

Kolegji Heimerer në panelin e eventit TCA

Kolegji Heimerer në panelin e eventit “TCA me fokus në Evropën Juglindore: Një vizion i ri për Bashkëpunimin Evropian” në Regensburg, Gjermani!

Iliria Ibrahimi, studente në programin MSc. Shkenca Mjekësore Laboratorike, gjithashtu Koordinatore për Projekte dhe Bashkëpunim Ndërkombëtarë në Kolegjin Heimerer, ka përfaqësuar Kolegjin Heimerer si paneliste në eventin “TCA me fokus në Evropën Juglindore: Një vizion i ri për Bashkëpunimin Evropian” në Regensburg, Gjermani.

Organizuar nga DAAD dhe Programi Erasmus+, Iliria Ibahimi ka kontribuar në mënyrë aktive në këtë ngjarje duke ndarë me pjesëmarrësit nga 12 shtete të ndryshme përvojën e saj si studente në Kolegjin Heimerer dhe njëkohësisht si koordinatore e projektit SMAHPC (Student run multidisciplinary allied health pratice centre).

Ngjarje si këto frymëzojnë dhe zgjerojnë bashkëpunimet e Kolegjit Heimerer dhe tregojnë ndikimin e tij për një arsim cilësor.

Për një vizion të qartë drejtë bashkëpunimeve të frytshme ndërkombëtare!