Kolegji Heimerer arrinë marrëveshje me kampin e klubit Kroat Dinamo Zagreb

Kolegji Heimerer arrinë marrëveshje më kampin e klubit Kroat Dinamo Zagreb
i cili do të mbahet në Prishtinë me datë 23-27 Gusht 2019
Gjatë këtij kampi 5 (pesë) ditor Kolegji Heimerer do ketë mundësi të ofroj 2 ligjerata për pjesëmarrës.
Temat e këtyre ligjëratave janë: ,,Rëndësia dhe ndikimi i psikologjisë sportive” si dhe ,,Aspekti i nutricionit në performancën atletike”
Kjo dëshmon edhe njëherë që Kolegji Heimerer është vazhdimisht i gatshëm të kontribuoj në aktivitetet jashtëkurrikulare në raport me punën dhe vetëdijesimin e të rinjëve. Duke krijuar kushtet e përshtatshme të informimeve me staf profesionist bazuar në literatura dhe fakte.