/zyraPërZhvillim
ZYRA PËR ZHVILLIM TË KARRIERËS
Mbledhje e stafit të Kolegjit Heimerer
Suhida Dermani
Udhëheqëse e zyrës për Zhvillimin e Karrierës
Zyra për Zhvillim të Karrierës
Zyra për Zhvillim të Karrierës i jep mundësinë të gjithë studentëve të KH të mbështeten përgjatë gjithë viteve të studimit nga profesionistë të fushës së karrierës, duke siguruar zhvillimin e tyre personal dhe profesional.
Suhida ka studiuar në drejtimin e Psikologjisë dhe është e diplomuar në Masterin e Psikologjisë së Orientimit Profesional në Universitetin e Tiranës. Gjithashtu ka ndjekur Shkollën e të Drejtave të Njeriut nga Civil Rights Defenders School dhe është e çertifikuar nga Këshilli i Europës për Menaxhimin e Projekteve të të rinjve.
Me eksperiencën e saj disa vjeçare si trajnere dhe koordinatore e projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e ngritjes së kapaciteteve të të rinjve dhe zhvillim e aftësive të punësueshmërisë, të gjithë studentët kanë mundësinë të marrin mbështetjen dhe ekspertizën e duhur në arritjen e përgatitjes së suksesshme për tregun e punës brenda dhe jashtë vendit.

Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri,
(Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës

+ (383) 49 947 612

+ (383) 49 947 343

info@kolegji-heimerer.eu