/it
DEPARTAMENTI I IT-SË
Stafi gjatë punës
Stafi i IT-së
Jasemina Bekteshi
MSc candidate - Computer Science and Engineering
Koordinatore e Teknologjisë Informative
jasemina.bekteshi@kolegji-heimerer.eu
Qamil Salihu
MSc në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi
Teknik i Teknologjisë Informative
qamil.salihu@kolegji-heimerer.eu
Fjolla Januzi
Bsc. cand. - Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
IT - Help Desk
fjolla.januzi@kolegji-heimerer.eu
Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER