/it
DEPARTAMENTI I IT-SË
Stafi gjatë punës
IT
Jasemina Bekteshi
MSc candidate - Computer Science and Engineering
Koordinatore e Teknologjisë Informative
jasemina.bekteshi@kolegji-heimerer.eu
Qamil Salihu
MSc në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi
Teknik i Teknologjisë Informative
qamil.salihu@kolegji-heimerer.eu
Fjolla Januzi
Bsc. cand. - Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
IT - Help Desk
fjolla.januzi@kolegji-heimerer.eu

Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri,
(Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës

+ (383) 49 947 612

+ (383) 49 947 343

info@kolegji-heimerer.eu