Innovation in Digital Health! Day 2

web
KarrieraLajmeStorje suksesi

Innovation in Digital Health! Day 2

Inovacion në Shëndetin Digjital! Dita e dytë e Shkollës Verore sjell punëtori, sesione mentorimi dhe një udhëtim në Prizren. 🚀💻 #Inovacion #Shendeti #ShkollaVerore

– – – – – –

 

Innovation in Digital Health! Day 2 of the Summer School brings workshops, mentoring sessions, and a trip to Prizren. 🚀💻 #Innovation #DigitalHealth #SummerSchool

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!