Infermieri

PROGRAMI studimor

BSc. Infermieri

180 KREDI ECTS
Të diplomuarit e këtij programi mund të punojnë si infermierë komuniteti, infermierë në biomjekësi, infermierë të shëndetit mendor, infermierë hulumtues, infermierë kirurgjikë, infermierë pediatrikë, infermierë të shëndetit primar, apo infermierë të avancuar.

PROGRAMI
Programi Bachelor i Infermierisë në Kolegjin Heimerer i ofron studentëve një përgatitje akademike të pakrahasueshme në një mjedis profesional që i trajnon ata për një jetë si infermier të kualifikuar. Programi i Infermierisë ofron një arsimim praktiko-teorik dhe profesional. Kurrikula e programit merr parasysh ndryshimet drastike dhe zhvillimet dinamike në fushën e kujdesit shëndetësor dhe infermieri të identifikuara në konsultim me partnerë të fushës, ekspertë të disiplinës dhe hulumtime të ndryshme. Pjesa akademike e programit plotësohet me orë praktike obligative ku studentët akumulojnë përvojë pune në ambiente brenda ose jashtë kampusit.

Të diplomuarit e këtij programi bëhen gati të tejkalojnë pritshmëritë e një kujdesi të thjeshtë për pacientët. Përgjegjësitë e një infermiere/i po shtohen çdo ditë dhe programi i Infermierisë në Kolegjin Heimerer merr parasysh nevojën për të arsimuar infermierë të përgatitur për ndërhyrje të ndërlikuara. Prandaj, Bachelor i Infermierisë në Kolegjin Heimerer i jep rëndësi kujdesit që merr parasysh nevojat individuale të pacientit. Ky program arsimon profesionistë kompetent të cilët kanë vullnet dhe janë të gatshëm të informojnë pacientët në lidhje me procesin e trajtimit.

Kampusi i Kolegjit Heimerer ofron laboratore të jashtëzakonshme me pajisje bashkëkohore dhe teknologjinë më të fundit ku studentët mund të përjetojnë përgjegjësitë e një infermiere/i në një mjedis të vërtetë spitalor. Stafi akademik i këtij programi siguron që studentët të marrin mbështetjen, këshillat, dhe mentorimin e duhur në mënyrë që studentët të shkëlqejnë në fushën e kujdesit shëndetësor. Si një infermier që vecse posedon përvojë praktike, studentët e Kolegjit Heimerer do të kenë përparësi të dukshme në tregun e punës.

Për shkak të përkushtimit të Kolegjit Heimerer për përgjegjësi dhe ndikim shoqëror, studentët dhe të diplomuarit e këtij programi do të punojnë edhe drejt ngritjes së vetëdijes mbi çrregullimet e gjuhës dhe të folurit si pjesëtarë të komuniteteve të ndryshme.
BSC. INFERMIERI

Kosto
Financiare

2,400.00 €

Cmimi i vitit I
me bursë

1,920.00 €

Cmimi i vitit II
me bursë

1,920.00 €

Cmimi i vitit III
me bursë

BURSË

35%

20% për Studentet që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në vitin e parë dhe të dytë fitojnë 20% bursë (duke përfshirë gjuhën gjermane)

Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në shkollimin paraprak fitojnë bursë 20% (duke përfshirë gjuhën gjermane) për studimet BSc.
Kushtet për përfitimin e bursës në vitin e parë:

40% | Provimi pranues 
30% | Testi i matures  
30% | Suksesi (shkolla e mesme) 
BSC. INFERMIERI

Stafi
Akademik

BSC. INFERMIERI

Kurrikula 2023-2026

bsC. INFERMIERI

Praktikat
2023-2026

bsC. INFERMIERI

Praktikat
2023-2026

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!