/librat
LIBRAT E BOTUAR NGA KOLEGJI HEIMERER
Test i Artikulimit botuar nga Prof. Ass. Dr. Muljaim Kacka
LIBRAT
Sëmundjet Mykotike të Lëkurës
Dr. Laura Pajaziti Dr. Sci
Bazat e Logopedisë Klinike
Dr. Sc. Muljaim Kacka dhe Dr. Sc. Ana Poposka
Bazat e Ergoterapisë Klinike
EDICIONI II
Testi i Artikulimit
Prof. Dr. Sc. Muljaim Kacka dhe Prof. Dr. Sc. Ana Poposka

Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri,
(Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës

+ (383) 49 947 612

+ (383) 49 947 343

info@kolegji-heimerer.eu