Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Psikologjike publikon artikullin me titullin: Migrimi dhe Pakuptimësia Hulumtim Kualitativ tek Migrantët Kosovarë në Gjermani dhe Zvicër

Post-01
HulumtimeLajmeStorje suksesi

Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Psikologjike publikon artikullin me titullin: Migrimi dhe Pakuptimësia Hulumtim Kualitativ tek Migrantët Kosovarë në Gjermani dhe Zvicër

📢Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Psikologjike publikon artikullin me titullin: Migrimi dhe Pakuptimësia – Hulumtim Kualitativ tek Migrantët Kosovarë në Gjermani dhe Zvicër (Migration and Meaningless – A Qualitative Analyses among Kosovo Migrants in Germany and Switzerland).

 

Migrimi ka qenë dhe mbetet përcjellëse e fatit të shoqërisë sonë në çdo hap të zhvillimit dhe arritjeve shoqërore, politike, kulturore dhe ekonomike. Ky artikull është i llojit të parë dhe i vetmi në vendin dhe rajonin tonë që ofron informacione shkencore dhe objektive për fenomenin e migrimit. 

 

Për më shumë në lidhje me artikullin dhe përmbajtjen e tij, ju lutem vizitoni linkun e mëposhtëm. 

 

👉 https://malque.pub/ojs/index.php/msj/article/view/2275

 
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!