Ergoterapi

PROGRAMI studimor

BSc. Ergoterapi

180 KREDI ECTS
Ergoterapia është një profesion shëndetësor i përqendruar tek klienti që merret me promovimin e shëndetit dhe mirëqenies përmes profesionit. Qëllimi kryesor i ergoterapisë është t'u mundësojë njerëzve të rikthejnë aftësitë e humbura në zbatimin e aktiviteteve të jetës së përditshme. Ergoterapeutet ofrojnë shërbime profesionale në kushte të shtëpisë, institucione arsimore (shkolla dhe kopshte), mjedise pune, qendra të shëndetit mendor, shtëpi për të moshuarit, qendrat rehabilituese, spitale, klinika private, klinika e psikiatrisë, klinika e neurologjisë...

PROGRAMI
Bachelor në Ergoterapi (Occupational Therapy) arsimon ergoterapeutët me aftësi të nivelit të lartë të cilët synojnë të përmirësojnë shëndetin dhe mirëqenien e komunitetit, i krijuar sipas standardeve të vendosura nga Rrjeti Evropian i Ergoterapisë në Arsimin e Lartë (ENOTHE) dhe Federata Botërore e Ergoterapeutëve (WFOT).

Programi i Ergoterapisë në Kolegjin Heimerer është një përvojë arsimore që zhvillon dhe frymëzon pasionin e studentëve për të ndikuar në shëndetin fizik dhe mendor të njerëzve. Ky program është i dizajnuar të trajnoj aftësitë, njohuritë dhe cilësitë personale që një terapist profesionist duhet t’i ketë në mënyrë që të ndihmojë fëmijët të menaxhojnë aftësinë e kufizuar, të asistojë të moshuarit të përballojnë probleme funksionale të ndryshme shëndetësore dhe të kthehen në aktivitetet e tyre të përditshme ose të jetë pjesë e procesit të rikuperimit të individëve pas një aksidenti.

Studentët që bëhen pjesë e programit dëshirojnë të zbulojnë strategji dhe metoda inovative për t’i shtyer njerëzit drejt një jete të shëndetshme dhe kuptimplote pavarësisht nga aftësia e kufizuar, mosha, apo kufizimet tjera.

Që nga dita e parë, përmes këtij programi, studentëve i’u mundësohet të bëjnë përvojë praktike në një shumëllojshmëri të mjediseve të kujdesit shëndetësor. Studentët e programit të ergoterapisë do të kenë mundësinë të praktikojnë, vëzhgojnë dhe demonstrojnë hapat në procesin e ergoterapisë me klientët real nëpër klinikat, shkollat dhe qendrat ku shërbejnë njërëzit që kanë vështirësitë për të marrë pjesë në aktivitetet e jetës së përditshëm që dëshirojnë, duhet të bëjnë apo janë të pritur për t’i bërë.

Ergoterapia kërkon një trajtim në bazë individuale të klientëve. Gjatë këtij programi në Kolegjin Heimerer, studentët do të mësojnë të vlerësojnë çështjet unike dhe trajtimin e veçantë bazuar në nevojat individuale, psikologjike, mjedisore dhe sociale të klientit. Sesionet e terapisë përqëndrohen në një vlerësim gjithëpërfshirës të gjendjes së klientit dhe rekomandim për ndryshime në shtëpinë e klientit apo mjedise të tjera (p.sh., në punë, në shkollë). Për më tepër, një student i Ergoterapisë do të zhvilloj edhe aftësitë edukuese dhe udhëzuese në mënyrë që të vetëdijësojë edhe anëtarët e familjes dhe kujdestarët e klientit.
BSC. ERGOTERAPI

Kosto
Financiare

1,900.00 €

Cmimi i vitit I
me bursë

1,710.00 €

Cmimi i vitit II
me bursë

1,710.00 €

Cmimi i vitit III
me bursë

BURSË

38%

20% për Studentet që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në vitin e parë dhe të dytë fitojnë 20% bursë (duke përfshirë gjuhën gjermane)

Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në shkollimin paraprak fitojnë bursë 20% (duke përfshirë gjuhën gjermane) për studimet BSc.
Studentët mund të përfitojnë plus 10% bursë nëse janë në listën e Dekanit; që i bie duhet pasur notën mbi 9.0 , të ketë të likuiduar vitin paraprak dhe të ketë sjellje që përkojnë me vlerat institucionale.

Kushtet për përfitimin e bursës në vitin e parë:

40% | Provimi pranues 
30% | Testi i matures  
30% | Suksesi (shkolla e mesme) 
BSC. ERGOTERAPI

Stafi
Akademik

BSC. ERGOTERAPI

Kurrikula 2023-2026

bsC. ERGOTERAPI

Praktikat
2023-2026

bsC. ERGOTERAPI

Praktikat
2023-2026

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!