VITI I
Viti I ne total ka 13 lende, prej tyre 11 Obligative dhe 2 Zgjedhore.

SEMESTRI I

1 O Bazat e infermierisë 8
2 O Etika dhe komunikimi në kujdesin infermieror 3
3 O Anatomi, Fiziologji dhe Patologji 3
4 O Metodat e edukimit dhe promovimit shëndetësor 3
5 O Gjuhë angleze në infermieri 3
6 O Legjislacioni në infermieri 3
7 Z Lëndë Zgjedhore 3

No Attachment Found
No Attachment Found