INFERMIERI

mainuser
Last Update 16 Gusht, 2023
0 already enrolled

About This Course

Misioni i Programit të Infermierisë të BprAL Kolegji Heimerer, është të implementojë planprogramet mësimore me mësimdhënës të mirëkualifikur dhe metodologji bashkëkohore, që mundësojnë arritjen e standardeve evropiane për edukim të infermierëve. Programi i Infermierisë në kolegjin Heimerer është akredituar nga agjencia për akreditim ndërkombëtar Evalag dhe Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA).

 

 

 

Learning Objectives

Kurikula e programit është e krahasueshme me kurrikulat evropiane të programit të infermierisë. Kjo mundëson transferin dhe njohjen e diplomave në çdo vend evropian.
Aktualisht mbarë Bota është në nevojë të punësimit të 13 million infermierëve të mirëkualifikuar. Infermieria mbetet një ndër profesionet më atraktive dhe me më shumë perspektivë.
Infermierët e diplomuar në Kolegjin Heimerer janë më të kërkuarit në tregun vendor dhe ndërkombëtar.
Shkëmbimi i studentëve dhe stafit akademik me Institucione të Arsimit të Lartë në vende të ndryshme nëpër EU dhe më gjerë me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe përfitimit të eksperiencave të reja në hap me kohën dhe vazhdim të studimeve të mëtutjeshme.
Arrijnë kompetenca shkathtësi dhe njohuri që të bëjnë dallimin në treg, të jenë më të kërkuarit për punëdhënësit vendor dhe ndërkombëtar me kuotë punësimi 98%.
Sigurim dhe realizimi i praktikave profesionale të avancuara në fushën e infermierisë në institucione shëndetësore në vend dhe klinika partnere në EU. Ofrimi i të paktën një semestri praktike profesionale në klinikat gjermane.
Sigurimi i kuadrove profesionale të mirëkualifikuara për mësimdhënie në çdo modul në programin e Infermierisë.
Sigurim i literaturës bashkëkohore në gjuhën shqipe dhe gjuhë të huaja (gjuhë angleze dhe gjuhë gjermane).
Ofrimi i shërbimeve me qaje: Studenti në qendër, i përfshirë në bashkëdizajnim dhe bashkëkrijim të të gjitha aktiviteteve studentore.
Të shtohet: prezantime në konferenca ndërkombëtare, shtytje dhe mbështetje e studentëve për ndërmarrësi në shëndetësi.
Arritje e kompetencës së lartë në gjuhën gjermane deri në nivelin C2. (3 vite kurse intensive falas)
Gjatë studimeve ne ofrojmë 1) Mbështetje gjatë studimeve me trajnime për shkathtësi të buta 2) Mbështetje për punë sezonale
Aktivitete jashtëkurikulare të orientuara në çështje sociale dhe shëndetësi

Material Includes

 • Nr O/Z Lëndët ECT's
 • Viti I, Semestri I
 • 1 O Bazat e infermierisë 8
 • 2 O Etika dhe komunikimi në kujdesin infermieror 3
 • 3 O Anatomi, Fiziologji dhe Patologji 3
 • 4 O Metodat e edukimit dhe promovimit shëndetësor 3
 • 5 O Gjuhë angleze në infermieri 3
 • 6 O Legjislacioni në infermieri 3
 • 7 Z Lëndë Zgjedhore 3

Requirements

 • Passion for entrepreneurship
 • Basic business concepts

Target Audience

 • Nunc pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin
 • Porttitor rhoncus dolor purus non enim praesent
 • Neque convallis a cras semper auctor. Libero id faucibus nisl tincidunt eget.

Curriculum

1 Lesson8h

VITI I

Viti I ne total ka 13 lende, prej tyre 11 Obligative dhe 2 Zgjedhore.

Your Instructors

mainuser

0/5
13 Courses
0 Reviews
1 Student
See more

Write a review

infermieri
Free
Level
All Levels
Duration 8 hours
Lectures
1 lecture
Language
English German Shqip