Avancimi i profesionit të Infermierisë

Artikulli i tretë

Në këtë artikull diskutohet rreth rëndësisë të bashkëpunimit të infermierëve në një shkallë globale për të avancuar profesionin dhe për të mbrojtur shëndetin për të gjithë. Për të rritur cilësinë e infermierisë theks i veçantë duhet t’i jepet sistemit arsimor dhe kontrollit të vazhdueshëm të profesionit për te arritur standardet më të larta me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës së njerëzve.

Artikulli III – Avancimi i profesionit të Infermierisë