A janë mësimet e Florence Nightingale të rëndësishme sot?

Artikulli i dytë i ICN 2020 shqyrton se sa relevante është Florence Nightingale sot, kur pavarësisht përparimeve në shëndetësi dhe më konkretisht në infermieri – pabarazitë, mungesat në staf, rezistenca antimikrobike, mos përfshirja e infermierisë në agjendat kryesore politike, bëjnë që cilësia e kujdesit shëndetësor të mos jetë i nivelit të duhur.

Lexoni se çfarë nevojitet të bëhet për të përmirësuar situatën duke e parë realitetin nga këndvështrimi i Florence Nightingale.

Lexim te mbarë.

A është sot Florence Nightingale ende relevante