Stafi Akademik

Lista e Stafit Akademik në Programin Infermieri e Përgjithshme BSc

PhD. Natyra Gjurgjeala-Karahoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhD Ahmet Brovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Sci Myrvete Pacarada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Sci Xhevat Kurhasani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhD.Ibish Kadriu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhD. Mimoza Zhubi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Sci Gani Halilaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhD.Ekrem Maloku

Ekrem Maloku përfundoj Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës në vitin 2001. Me vonë Imigron në SHBA ku fillimisht inkuadrohet në punë shkencore në Departamentin e Neuroshkencës në Universitetin e Illinoit në Chicago. Aty në poziten e Postdoctoral Felloë kishte si fokus studimin e mekanizmave molekular në etiopatogjenzën e çrregullive psikotike. Njëkohësisht  ka qene i angazhuar në trajnimin e studentëve të Mjekësisë dhe atyre të doktoratës në kuadër të Institutit të Psikiatrisë të Universitetit Illinois në Çikago.

Ne ndërkohë punon drejtë ekuivalentimit të diplomës së Mjekësisë në SHBA dhe në fund certifikohet nga Komisioni për edukim për të diplomuarit e huaj nëe mjekësi (ECFMG). Kjo i hap rrugën e aplikimit në programet specialistike klinike në SHBA. Fillimisht përfundon internship 1 vjeçar në programin specialistik ne Psikiatri pranë Universitetit Northwestern në Chicago dhe pas kësaj fillon aplikimin në fushën e preferuar të Patologjisë.  Rishtas diplomon nga programi specialistik i Patologjisë klinike dhe anatomike nga klinika e njohur Dartmouth, New Hampshire. Përveç angazhimeve klinike në Dartmouth angazhohet edhe në mësimdhënie të lëndeve bazike me studentët e vitit të I-rë dhe të II-të të mjekësisë në kuadër të Geisel School of Medicine. Në ndërkohë pranohet në programin subspecialistik të Neuropatologjisë në New York Universitety, ku shpejtë do të filloj angazhimin 2 vjeçar dhe pas kësaj do te filloj karrierën si Neuropatolog. Ka te botuara një seri të publikimeve nga Neuroshkenca në revista prestigjioze në SHBA. Në të ardhmen synon që përveç punës në diagnostikën Neuropatologjike të përfshihet edhe në hulumtimin e gjetjes së modaliteteve të reja terapike tek tumoret e trurit dhe sëmundja Alzheimer. Ai është I angazhuar në mësimdhënie në kolegjin tonë në vitin akademik 2016/2017 dhe synon vendosjen e raporteve afatgjata të mësimdhënies.

 

PhD.Ilir Kurtishi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Sci Bukurije Zhubi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhD.Naime Brajshori

naime.brajshori@kolegji-heimerer.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phd cand.Bujar Obertinca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Shaban Mecinaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Gafurr Murati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Rrezarta Bajrami-Halili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc.Ilir Mecini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc.Mehmet Uka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc. Aziz Mustafa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc.Merita Vitia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc.Sami Uka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc.Pleurat Bajcinca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc. Shpresa Surdulli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc.Zarife Miftari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc.cand.Xhevdet Bajrami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc.Cand Blertë Hyseni

blerte.hyseni@kolegji-heimerer.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc.Cand Besarta Taganoviq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc.cand Luljeta Musliu

luljeta.musliu@kolegji-heimerer.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc.cand Shahadije Raka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc.cand Rukije Pllana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc.Cand. Fatime Gashi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc.Cand Qefsere Hasani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSc.Liridon Marku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSc.Ganimete Zejnullahu