Dekanati i Programit Infermieri e Përgjithshme BSc

DEKANE E PROGRAMIT BSc INFERMIERI

PhD Naime BRAJSHORI

naime.brajshori@kolegji-heimerer.eu

PhD.Naime Brajshori është Dekane e Programit të Infermierisë së Përgjithshme dhe zëvendës drejtoreshë në Kolegjin Heimerer.

Znj.Naime Brajshori është PhD i Shkencave Shëndetësore të Infermierisë në Universitetin Martin Luther në Halle-Wittenberg, Gjermani. Ajo ishte gjithashtu studiuese shkencore (gjatë studimeve master 2008-2010) në Fakultetin e Mjekësisë, Instituti i Shkencave të Shëndetit dhe të Infermierisë në Halle, Saale, Gjermani. Puna e saj kërkimore dhe interesat janë të fokusuara në përhapjen e kulturës së sigurisë së pacientit dhe përmirësimin e sigurisë së pacientit në spitale, promovimin e  sigurisë në punë dhe shëndetit në ofruesit e kujdesit shëndetësor, kërkesat dhe nevojat e tregut të punës për profesionistët e shëndetit, specialist të programeve të studimit (profilizimit) e infermierëve.

Që nga viti 2008 Znj.Brajshori punon si asistente e profesorit në Departamentin e Infermierisë dhe Mamive në Universitetin e Prishtinës dhe është koordinatore e Projektit të Tempus “Insteap”, i cili ka krijuar programin e studimit Master Shkencor “Edukimi në Kujdesin Shëndetësorë” në Fakultetin e Mjekësisë, Universitetin e Prishtinës, dhe është i akredituar nga viti 2014.

 

Znj.Naime Brajshori ishte edhe Udhëheqëse e  Institutit të Evropës Juglindore për Avancim në Shkencat Shëndetësore dhe Infermierisë, i themeluar me mbështetjen e DAAD dhe njëra ndër themelueset e institutit.

Ajo punon me një rrjet multi-disiplinore të kujdesit shëndetësor dhe profesionistë të tjerë, të cilët kanë përvojë të gjerë të menaxhimit të sigurimit të kujdesit shëndetësor dhe shërbime konsulente arsimore në Kosovë. Poashtu, është organizatore e shumë projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare dhe autore në shumë gazeta dhe artikuj shkencorë. Koordinatore e simpoziumeve dhe konferencave shkencore ndërkombëtare dhe konsulentë shëndetësore.

 

 

Për termine dhe konsulta kontakto:

Besarta HYSENI – Asistente administrative

besarta.hyseni@kolegji-heimerer.eu

Tel: 00381 38 555 099

Asistente e programit për çështje organizative dhe të mësimdhënies

MSc.  Besarta TAGANOVIQ

besarta.taganoviq@kolegji-heimerer.eu

Besarta Taganoviq ka përfunduar studimet Bachelor në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin Hasan Prishtina, ndërkaq studimet Master i ka përfunduar në po të njëjtin universitet me temën Edukimi në Kujdesin Infermieror. Aktualisht është BSc.Cand. në Gjuhë dhe Letërsi Angleze. Ka marr pjesë në shumë simpoziume dhe konferenca ndërkombëtare dhe aktualisht është duke punuar në Kolegjin Heimerer si asistente e programit të Infermierisë.

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente Administrative

Luljeta Musliu

luljeta.musliu@kolegji-heimerer.eu
Luljeta Musliu ka përfunduar studimet Bachelor në Pedagogjia Profesionale në Shëndetësi/Fusha profesionale Infermieri në Kolegjin Heimerer, ndërkaq studimet Master i ka përfunduar në po të njëjtin kolegj por në drejtimin Menaxhimi i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore. Ka marr pjesë në shumë simpoziume dhe konferenca ndërkombëtare dhe aktualisht është duke punuar në Kolegjin Heimerer si asistente e programit të Infermierisë.

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente për çështje organizative dhe të mësimdhënies

MSc. Blertë Hyseni

blerte.hyseni@kolegji-heimerer.eu

Blertë Hyseni ka përfunduar studimet Bachelor në Pedagogjia Profesionale në Shëndetësi/Fusha profesionale Infermieri në Kolegjin Heimerer, ndërkaq studimet Master i ka përfunduar në po të njëjtin kolegj por në drejtimin Menaxhimi i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore. Ka marr pjesë në shumë simpoziume dhe konferenca ndërkombëtare dhe aktualisht është duke punuar në Kolegjin Heimerer si asistente e programit të Infermierisë.

Blerta Hyseni i ka ndjekur këto trajnime: Certificate of attendance of 4th International Symposium of Health Science,  Certificate of attendance of 5th International Symposium of Health Science, Certificate of attendance of 6th International Symposium of Health Science, Intership in Germany MarienHausKlinikum, Intership in Germany Caritas Socialization, Proprotocol.

 

 

 

 

 

 

Asistente për çështje organizative të mësimit

MSc. Vanesa SEFA

vanesa.sefa@kolegji-heimerer.eu
Vanesa Sefa ka përfunduar studimet Bachelor në Pedagogjia Profesionale në Shëndetësi/Fusha profesionale Infermieri në Kolegjin Heimerer, ndërkaq studimet Master i ka përfunduar në po të njëjtin kolegj por në drejtimin Menaxhimi i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore.  Ka marr pjesë në shumë simpoziume dhe konferenca ndërkombëtare dhe aktualisht është duke punuar në Kolegjin Heimerer si asistente e programit të Infermierisë.

 

 

 

 

 

 

Përgjegjëse për Praktikat në Infermieri

Albina bytyqi

Albina.bytyqi@kolegji-heimerer.eu

Albina Bytyqi ka përfunduar studimet në Bachelor në Infermieri në Kolegjin Heimerer, ndërkaq studeimet Master I ka viju po në të njëjtin Kolegj në drejtimin Menaxhimi I Institucioneve dhe Shërbimeve shëndetësore. Ka marrë  pjesë në simpoziume dhe konferenca të ndryshme si dhe aktualisht është duke punuar në Kolegjin Heimerer si Përgjegjëse për Praktikat në Infermieri.