Dekanati Specializimi Teknik Laboratatorit

Dekanati i Shkencave Shëndetësore Diagnostike/Specializimi Teknik Laboratori

Dekan i Programit Shkencat Shëndetësore Diagnostike

Dr.Gramos Begolli, Dekan

gramos.begolli@kolegji-heimerer.eu
Dr. Gramos Begolli, I lindur me 03.06.1980 ne Prishtinë, ka mbaruar Fakultetin e Mjekësisë të Universiteti të Prishtinës. Ështe specialist I Biokimisë Klinike dhe punon në Spitalin Amerikan ne Prishtinë ku është shef i Laboratorit.

Ne vitin 2004 i trajnuar nga MSH për Implementimin e standardeve te domosdoshme per Kujdesin Shendetesor dhe Teknikat e Menaxhimit te Cilësisë.

Pjesëmarës ne shume projekte kombëtare dhe ndërkombetare me organizata të ndryshime si:  Global Fund, USAID,PSI etj.

Pjesëmarës aktiv në shumë kongrese, simpoziume, seminare dhe puntori vendore dhe ndërkombetare.

Publikime te punimeve ne revista ndërkombëtare.

Dr. Gramos Begolli është Sekretar i Shoqatës së Biokimistëve Klinik të Kosovë.

Nga Viti 2015 është I angazhuar në Kolegjin Heimerer si ligjerues I disa moduleve profesionale dhe përgjegjes I praktikave në programin ‘Teknik Laboratori”

Flet rrjedhshem gjuhën Angleze dhe Serbo-Kroate dhe ka njohuri bazike të gjuhës Gjermane.

 

Asistent të dekanit

Melisa Blakaj

melisa.blakaj@kolegji-heimerer.eu

Melisa Blakaj, e lindur me 22.12.1996 në Istog, është studente e vitit të dytë për Teknik Laboratori në Kolegjin Heimerer.

Gjatë studimeve vazhdon të tregojë mjaftë sukses, ku në vitin e parë u shpall studentja më e dalluar në departamentin e saj.

Gjithashtu është anëtare e “Rrjetit Rinor”, organizatë humanitare nën udhëheqjen e Motër Hana Nikollaj.

Aktualisht është e angazhuar si asistente në Dekanatin e Shkencave Shëndetësore Diagnostike. Ajo koordinon orarin mësimor dhe orarin  e praktikave. Ka kontakt primar me kërkesat dhe shqetësimet e studentëve,  si dhe kontrollon pjesëmarrjen e orëve aktive tek profesorët