Stafi Akademik Ergoterapi

 

PhD. Bujar Shabani

Modulet:

Ortopedi dhe Traumatologji

Kushtet shëndetësore II

 

 

 

 

 

PhD.Jennifer Caldwell

Modulet:

Laboratorët V: Ergoterapia në një zgjedhje të lirë të fushave të veprimit

Arsyetimi Klinik

 

 

 

 

 

PhD.Dianna Ullrich

Modulet:

Teoria dhe historia e Ergoterapisë

Trajnimi në ET II

Trajtimi në ET I

 

 
PhD. Margarita  Van Dijk

Modulet:

Performanca profesionale përgjatë gjithë jetës

Kushtet shëndetësore

Mjeshtëria dhe teknikat krijuese një

Fushat terapeutike të veprimit

Mjeshtëria dhe teknikat vijuese II

 

 

PhD. Cand.Fitim Uka

Modulet:

Shkrimi Akademik.

Shkencat e sjelljes.

Dëshmia e bazuar në praktik dhe të kuptuarit e hulumtimit

 

 

 

 

MSc. Arban Bllaca

Modulet:

Laboratorët III

Ergoterapia në fushat sociale

Laboratorët IV

Ergoterapia në rehabilitimin profesional/terapia e punës.

 

 

 

MSc.Resmije Sopa

Modulet:

Laboratorët I

Fushat terapeutike të veprimit

Laboratori II

Ergoterapia në fushat e neurofiziologjisë, neuropsikologjisë & ortopedisë.

 

 

 

Bsc.Kushtrim Veliu

Modulet:

Teoria dhe Historia e Ergoterapisë

Trajtimi në ET1-Zhvillimi Sqisor, Sjelljen dhe Korinizat njohëse të Referimit